Image6@2x

Danish.Cares mission, vision, styrkepositioner og værdier

Mission

 • Vi leverer velfærdsløsninger til gavn for mennesker og samfund

Vision

 • Vores vision er, at mennesker med funktionsnedsættelser har optimale muligheder for at leve et aktivt liv på egne betingelser med
  familie, venner, fritid og job.
 • Branchen udvikler hjælpemidler og velfærdsteknologi til gavn for den enkelte borger og vores fælles velfærd med potentiale for dansk eksport og solide gevinster for samfundsøkonomien.

Styrkepositioner

 • Velfærdsløsninger med værdi
 • Viden med visioner
 • Vækst med perspektiver

Værdier

 • Omsorgsfuld
 • Samlende
 • Passioneret
 • Formidlende
 • Nyskabende

____________________________________________________________________________________________________

Danish.Care er omdrejningspunkt for en branche, der er skabt på et fundament af omsorg og respekt for mennesker med funktionsnedsættelser.

Vi er en branche med visioner om at skabe og formidle viden om brugernes behov, velfærdssystemer i ind- og udland
samt de nyeste teknologiske muligheder.

Danish.Care kan ikke skabe resultater alene. Vi samler brugere, kommuner, regioner, forskere og dygtige medarbejdere i vores pleje og
sundhedssektor for at sætte relevante dagsordener. Vi gør det gennem dialog, videndeling og udvikling.

Danish.Care

Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Forskerparken 10 E23
5230 Odense M
_________________
Tlf. 32 54 24 25
E-mail: info@danish.care

Find vej

Tilmeld nyhedsbrev

Danish.Care Nyt udkommer ca. 2 gange om måneden. Nyhedsbrevet er kun for medlemmer af Danish.Care. Ønsker du at modtage nyhedsbrevet send en
E-mail 
til: mpl@danish.care

up.arrow-red