Image6@2x

Medier, høringer og presse

Danish.Care leverer velfærdsløsninger til gavn for mennesker og samfund.

Som brancheforening og politisk aktør blander vi os i den offentlige debat med holdninger og med viden om de mærkesager, der er vigtige for Danish.Cares medlemmer og for branchens virksomheder.

Vi indgår i dialog og i samarbejde med alle aktører og organisationer, der har en indflydelse på branchens rammevilkår - hvad enten det drejer sig om salg på det danske marked, eksport, innovation eller produktion og nye teknologiske muligheder.

Læs artikler i medierne her

Læs standpunkter her

Læs høringssvar her

Danish.Care er den offentlige stemme for hjælpemiddel- og velfærdsteknologiske virksomheder i Danmark.

Danish.Care arbejder bl.a. for, at:

  • Udbud og salg til det offentlige bygger på dialog, kvalitet og totalomkostningsperspektiver
  • Offentligt indkøb understøtter branchens innovation og bredde
  • Eksportrådgivning og -støtte målrettes branches behov
  • Dansk kvalitet, standarder og design udbredes og markedsføres internationalt
  • Regulatoriske- og lovgivningsmæssige krav smidiggøres
  • Health & Rehab Scandinavia udbygges som branchens udstillingsvindue til omverden