Image6@2x

Hjælpemidler og velfærdsteknologi

Hvad er hjælpemidler?
Hjælpemidler er produkter, som mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan anvende. Formålet med hjælpemidler er at kompensere for funktionsnedsættelse og at give borgeren bedre muligheder for rehabilitering, aktivitet og samfundsdeltagelse. 

Hjælpemidler medvirker til, at borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser får mulighed for at leve en så normal og selvstændig tilværelse som muligt og kan være med til at sikre, at personer med varigt nedsat funktionsevne får mulighed for at få eller bevare en tilknytning til eksempelvis uddannelse eller arbejdsmarked.

Eksempler på hjælpemidler
Kørestole, lifte, toiletstøtter, rollatorer, el-scootere, handicap-cykler/trehjulede cykler, lejer og senge, proteser og bandager.

Derudover omfatter hjælpemidler både træningsredskaber og hverdagens mindre hjælpemidler, som eksempelvis hjælper personer med funktionsnedsættelse til at læse, skrive og lave mad.

Kategorier inden for hjælpemidler og velfærdsteknologiHvad er velfærdsteknologi?
Velfærdsteknologi er teknologiske og digitale redskaber, der kan understøtte borgere i deres dagligdag. Velfærdsteknologi kan medvirke til, at mennesker med nedsat funktionsevne i alle aldre bliver mere selvhjulpne.

I forbindelse med en rehabiliterende indsats hjælper velfærdsteknologiske løsninger til, at mennesker med nedsat funktionsevne opnår en bedre livskvalitet. Samtidig kan velfærdsteknologi medvirke til at aflaste pleje- og omsorgspersonale og sikre et bedre arbejdsmiljø.

Eksempler på velfærdsteknologi
Eksempler på velfærdsteknologier er: Sensorer til at registrere bevægelse og aktivitet, genoptræningsteknologier, forflytnings- og mobiliseringsteknologier, medicindoserings eller -håndteringsteknologier, spiserobotter, sociale robotter til kommunikation, apps som kan hjælpe med at strukturere dagligdagen og apps til genoptræning.

I praksis kan der være stort sammenfald mellem hjælpemidler og velfærdsteknologier.

Læs Danish.Cares løsningskatalog

Danish.Care

Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Forskerparken 10 E23
5230 Odense M

CVR: 2869 3222
_________________
Tlf. +45 3254 2425
E-mail: info@danish.care

Find vej

Tilmeld nyhedsbrev

Medlem af Danish.Care
Ikke medlem af Danish.Care*

*Afkrydsning af et af disse felter er nødvendig