Image6@2x

Standpunkter

Åbent brev til 12 ordførende politikere i Folketinget - 11. august 2023 - forslag til løsninger på hjælpemiddelområdet, sammen med Dansk Handicap Forbund og Ergoterapeutforeningen

Læs brevet her

Position paper fra Danish.Care - december 2022 - Velfærdsteknologi er nøglen til at løse arbejdskraftmanglen i pleje- og sundhedssektoren

Læs position paper her

Åbent brev til SKI fra Danish.Care - 18. november 2020
- opfordring til evaluering af runde 1 udbud af genbrugshjælpemidler igangsættelse af runde 2

Læs brevet her

Åbent brev til SKI fra Danish.Care - 7. november 2019
- bekymring for begrænsning af konkurrence og innovation via SKI udbud

Læs brevet her

Åbent brev til SKI fra Danish.Care (DRG), DH, DHF og ETF - 2. marts 2018
- bekymring over SKIs arbejde med indkøb af genbrugshjælpemidler

Fredag den 2. marts 2018 sendte DRG, Danske Handicaporganisationer, Dansk Handicap Forbund og Ergoterapeutforeningen et åbent brev til SKI på vegne af den danske handicapsektor på tværs af brugere, fagprofessionelle og leverandørbranchen. 

De fire organisationer udtrykker samlet en stærk bekymring omkring det igangværende arbejde med fælles forpligtende aftaler vedrørende genbrugshjælpemidler. Organisationerne frygter for de negative konsekvenser af SKI fællesindkøb på vegne af brugere, fagprofesionelle og branchens innovations- og markedsvilkår.

 Læs brevet her

Bidrag til Genstartsteam for Life Science og Biotek
- fra Danish.Care – branchen for hjælpemidler og velfærdsteknologi

Med disse fem anbefalinger til Genstartsteam for Life Science og Biotek ønsker Danish.Care at bidrage med input til, hvad der skal til for at understøtte, at sektoren fortsat vil kunne levere velfærdsløsninger til gavn for mennesker og samfund.

Læs punkterne her

Danish.Care

Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Forskerparken 10 E23
5230 Odense M

CVR: 2869 3222
_________________
Tlf. +45 3254 2425
E-mail: info@danish.care

Find vej

Tilmeld nyhedsbrev

Medlem af Danish.Care
Ikke medlem af Danish.Care*

*Afkrydsning af et af disse felter er nødvendig