Image6@2x

Åbent brev til politikere:  Tillid og smidighed bør erstatte bureaukrati på hjælpemiddelområdet

Danish.Care, Dansk Handicap Forbund og Ergoterapeutforeningen har sendt et åbent brev til 12 ordførere i Folketinget, på tværs af partierne, der dækker social-, sundheds-, handicap- og ældreområdet. Brevet indeholder fire konkrete forslag til forbedringer på hjælpemiddelområdet - bl.a. ift. at erstatte unødvendigt bureaukrati med mere fleksibilitet i tildelingen af hjælpemidler. Henvendelsen aktualiseres af, at der i den seneste tid er kommet flere sager frem, hvor borgere er kommet i klemme ml. kommuner og regioner ift. bevilling af hjælpemidler eller behandlingsredskaber. 

Under en paneldebat på Health & Rehab, Nordeuropas største messe for hjælpemidler og velfærdsteknologi, blev der identificeret fire løsningsforslag til at mindske bureaukrati og øge viden inden for hjælpemiddelområdet. Dette skete i samarbejde mellem Danish.Care, Dansk Handicap Forbund, Ergoterapeutforeningen og deltagende borgere og sundhedsprofessionelle. 

Ny afgørelse fra Ankestyrelsen sætter folk i klemme 
Henvendelsen aktualiseres af, at en række borgere, der bruger kompressionsstrømper pga. f.eks. ødemlidelser, er faldet imellem to stole – regionerne og kommunernes – pga. en ny afgørelse fra Ankestyrelsen. Det fremgår bl.a. af en artikelserie i Politiken, som har været bragt henover sommeren. (Se nærmere på den her: ”Pludselig får Signe Damgaard afslag på sine særlige støttestrømper”, 2. juli 2023).

Principmeddelelsen fra Ankestyrelsen har på det seneste fået kommuner til at genfortolke lovgivningen og ændre praksis, så borgere får afvist deres ansøgninger med henvisning til, at det er behandlingsredskaber som lægen/regionen skal bevillige. Men det er der i dag ikke et system til at håndtere. For den enkelte borger kan det betyde en sygemelding, behandlingskrævende bensår og potentielle følgesygdomme, samt øget behov for hjemmehjælp. For samfundet kan det give ekstra økonomiske omkostninger i forbindelse med øget brug af sundhedsvæsenet og mindre arbejdsdygtighed.  

Hovedbudskabet i det åbne brev er at opfordre til smidigere sagsbehandling og tydeligere ansvarsfordeling mellem kommuner og regioner. Målet er at optimere processen for tildeling af hjælpemidler og give fagfolk og borgere mere selvbestemmelse. 

De tre organisationer har fire forslag til ændringer på hjælpemiddelområdet: 

  1. Erstatning af Afgrænsningscirkulæret med moderne regler for at undgå krydspres mellem kommuner og regioner.
  2. Fjernelse af opdelingen mellem permanent og midlertidigt behov for at lette sagsbehandlingen og undgå forsinkelser.
  3. Afskaffelse af forskellen mellem hjælpemidler og forbrugsgoder for at reducere unødig sagsbehandlingstid.
  4. Forenklet tildeling og genbevilling af hjælpemidler gennem seriebevillinger, ligesom med receptpligtig medicin.

Brevet understreger vigtigheden af at optimere ressourceanvendelsen og forbedre systemet for dem, der har brug for hjælpemidler. Danish.Cares direktør, Morten Rasmussen, håber, at brevet vil inspirere til positive forandringer ift. at styrke borgernes selvbestemmelse og livskvalitet.  

De tre foreninger ser frem til politikernes respons. 

Læs brevet og de fire forslag her

 

Af Ditte Rønne Thygesen, drt@danish.care

Kompressionsstrømper.jpg
Velfærdsteknologi anno 2024.png

Velfærdsteknologi anno 2024: Se moderator, keynotes og oplægsholdere

Kom til konference i sundheds- og velfærdsteknologiens tegn, når vi åbner døren for...

Læs mere
Velfærdsteknologidage 2024.jpg

Iværksætteri, faglighed og sparring - det hele gik op i en højere enhed ved den første af to Velfærdsteknologidage 2024

Den første af Velfærdsteknologidage 2024 afholdt vi denne onsdag i Roskilde, gennem et samarbejde...

Læs mere
Sundhedsstrukturkommissionen.png

Anbefalingerne fra Sundhedsstrukturkommissionen skitserer muligheder. Høringsmøde 27. juni.

Anbefalingerne fra Sundhedsstrukturkommissionen, der blev lanceret den 11. juni, har været længe...

Læs mere
Folkemødet 2024 (1).png

Danish.Care på Folkemødet 2024

Folkemødet i Allinge blev endnu en gang nogle rigtig udbytterige dage for Danish.Care og udgivelsen...

Læs mere
Velfærdsteknologidage2024_600x338px.jpg

Kom til Velfærdsteknologidage 2024

Danish.Care inviterer til Velfærdsteknologidage 2024 i samarbejde med Videnscenter for...

Læs mere
OT Show 2024_web (1).jpg

Tag med Danish.Care til The OT Show 2024 i Birmingham i november: Se pris og setup her

Til The OT Show i november 2024 planlægger Danish.Care en fællesstand med eget konferencespor og...

Læs mere
Folkemødedebat 2024_Grafik.png

Folkemødet: Mød Danish.Care og branchen for hjælpemidler her

Om en måned er der igen Folkemøde i Allinge på Bornholm og vi inviterer til Life Science bar og...

Læs mere
Design uden navn (11).jpg

Forebyggelsesalliancen sender 10 forpligtende målsætninger til regeringen

Danish.Care er medlem af Forebyggelsesalliancen, og vi har den 27. maj 2024 sendt 10 forpligtende...

Læs mere

Danish.Care

Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Forskerparken 10 E23
5230 Odense M

CVR: 2869 3222
_________________
Tlf. +45 3254 2425
E-mail: info@danish.care

Find vej

Tilmeld nyhedsbrev

Medlem af Danish.Care
Ikke medlem af Danish.Care*

*Afkrydsning af et af disse felter er nødvendig