Image6@2x

Debat: tillid og smidighed kan erstatte bureaukrati på hjælpemiddelområdet

Af Ditte Rønne Thygesen, drt@danish.care

Mere end hver tiende dansker bruger dagligt et hjælpemiddel for at få hverdagen til at fungere. Men vejen til at få bevilliget et hjælpemiddel kan være tung og problematisk. Når borgere ikke får det rette hjælpemiddel til rette tid, koster det både livskvalitet for den enkelte bruger og penge for samfundet. Dette er noget, vi oplever på nært hold gennem vores medlemmer både i Danish.Care, Dansk Handicap Forbund og Ergoterapeutforeningen. Sammen repræsenterer vi leverandørerne af hjælpemidler, den borger, som det hele handler om, og det sundhedspersonale, som har specialistviden på området.

Derfor har vi fire konkrete forslag til forbedringer på hjælpemiddelområdet:

1. Ansvar mellem kommune og region skal gøres tydeligt
Mange personer oplever at blive kastebold mellem kommunen og regionen, fordi det ikke altid står klart, hvem der har ansvar for at betale for behandlingsredskaber, som er regionernes ansvar, og hvem der har ansvar for at betale for hjælpemidler, som er kommunernes ansvar (det såkaldte afgrænsningscirkulære). Det skal der laves om på, med nye regler der skal erstatte de nuværende processer.

2. Afskaf skelnen imellem midlertidigt og varigt behov
Det skal vurderes, om borgeren har et behov – ikke om behovet er varigt eller midlertidigt. Det komplicerer og forsinker sagsbehandling for borgeren, der har brug for et hjælpemiddel, og ventetiden kan risikere at få konsekvenser for borgerens funktionsniveau.

3. Afskaf skelnen mellem forbrugsgoder og hjælpemidler
Mange hjælpemidler er med tiden gået over til at blive kategoriseret som ”forbrugsgoder”. Det betyder, borgeren selv skal betale 50 pct. af udgiften. Egenbetaling er med til at skabe ulighed, ligesom opdelingen i hjælpemidler og forbrugsgoder giver bureaukrati i kommunerne - Derfør bør denne skelnen afskaffes.

4. Man skal ikke genbekræfte kronisk sygdom
Hvert eller hvert andet år skal alt for mange have genbekræftet en kronisk tilstand for så bagefter igen søge om hjælpemidler. Vi foreslår, at man kigger på muligheden for at indføre såkaldte seriebevillinger af hjælpemidler ligesom med receptpligtig medicin. 

Vi tror på, at tillid og smidighed er nøglen til at forbedre denne proces. Lad os sammen arbejde på at skabe en mere effektiv og brugervenlig hjælpemiddelhåndtering, der gavner både borgerne og samfundet. På baggrund af dette har vi skrevet et debatindlæg om vores anbefalinger til Sundhedsmonitor.

Læs debatindlæg med forslagene i Sundhedsmonitor den 21. september 2023 her

Debat DHF, ETF og DC.png
ministerbesøg Rødovre (1).png

Erhvervsminister og ældreminister oplever velfærdsteknologi i brug på plejehjem

Mandag morgen besøgte Danish.Care sammen med ældreminister Mette Kierkgaard og erhvervsminister...

Læs mere
Branchedag om eksport 2024 (600 x 338 px).jpg

Branchedag om eksport af hjælpemidler og velfærdsteknologi

I samarbejde med The Trade Council inviterer Danish.Care til fælles Branchedag om eksport af...

Læs mere
Design uden navn (7).png

Danske ældre er positivt stemt overfor velfærdsteknologi

Over en tredjedel af ældrerådene i danske kommuner er positivt stemt over for en øget implementering...

Læs mere
vvt.png

Erhvervs- og ældreministre: Velfærdsteknologi kan revolutionere ældreplejen

Der er et stort potentiale i velfærdsteknologi. Det betonede erhvervsminister Morten Bødskov og...

Læs mere
Innovation.png

Health & Care Tech Innovation Day – Integrering af inklusion i produktdesign

Hvordan kan man som virksomhed optimere sit produktdesign for at skabe ikke blot en bæredygtig, men...

Læs mere
DEA og DC.jpg

Danish.Care og Danish Export Association indgår strategisk samarbejde for at styrke dansk eksport

Med et fælles mål om at styrke eksporten inden for hjælpemidler, sundheds- og velfærdsteknologi, har...

Læs mere
survey (1).png

Den årlige survey er ude: Sådan går det med velfærdsteknologi i kommunerne

Den årlige survey om velfærdsteknologi i de danske kommuner er netop offentliggjort. Det er en...

Læs mere

Danish.Care

Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Forskerparken 10 E23
5230 Odense M

CVR: 2869 3222
_________________
Tlf. +45 3254 2425
E-mail: info@danish.care

Find vej

Tilmeld nyhedsbrev

Medlem af Danish.Care
Ikke medlem af Danish.Care*

*Afkrydsning af et af disse felter er nødvendig