Image6@2x
danishcare_robot_hand_hjerte.jpg

Hjælpemidler og velfærdsteknologi

Hjælpemidler er produkter, som mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse anvender. Formålet med hjælpemidler er at kompensere for funktionsnedsættelse og give borgere bedre muligheder for rehabilitering, aktivitet og samfundsdeltagelse. 

Hjælpemidler og forbrugsgoder medvirker til, at borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser får mulighed for at leve en så normal og selvstændig tilværelse som muligt, og hjælpemidlerne skal i størst mulig grad gøre borgeren uafhængig af andres bistand i dagligdagen.

Derudover kan hjælpemidler eller forbrugsgoder være med til at sikre, at personer med varigt nedsat funktionsevne får mulighed for at få eller bevare en tilknytning til fx uddannelse og arbejdsmarked.

 

Velfærdsteknologi og digitalisering er teknologiske og digitale redskaber, der kan understøtte borgere i deres dagligdag. Velfærdsteknologi kan medvirke til, at mennesker med nedsat funktionsevne i alle aldre bliver mere selvhjulpne.

I forbindelse med en rehabiliterende indsats hjælper velfærdsteknologiske løsninger til, at mennesker med nedsat funktionsevne opnår en bedre livskvalitet.

Samtidig kan velfærdsteknologi medvirke til at understøtte mange af de sociale arbejdsopgaver, som i dag udføres af enten pårørende eller pleje- og omsorgspersonale.

Eksempler på hjælpemidler
Typiske hjælpemidler omfatter kørestole, lifte, toiletstøtter, rollatorer, el-scootere, handicap-cykler/trehjulede cykler, proteser og bandager. Branchen omfatter også træningsredskaber og hverdagens mindre hjælpemidler, som hjælper personer med funktionsnedsættelse til at læse, skrive, lave mad osv. 

 

Eksempler på velfærdsteknologi
Velfærdsteknologi er en samlebetegnelse, der kan omfatte alt fra robotstøvsugere til sensorgulve, sensorer til at registrere bevægelse og aktivitet, genoptræningssoftware, medicindoserings eller medicinhåndterings teknologier, spiserobotter eller sociale robotter til kommunikation. 

 

Danish.Care

Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Forskerparken 10 E23
5230 Odense M
_________________
Tlf. 32 54 24 25
E-mail: info@danish.care

Find vej

Tilmeld nyhedsbrev

Danish.Care Nyt udkommer ca. 2 gange om måneden. Nyhedsbrevet er kun for medlemmer af Danish.Care. Ønsker du at modtage nyhedsbrevet send en
E-mail 
til: mpl@danish.care

up.arrow-red