Image6@2x

Danish. Care er repræsenteret i følgende råd, udvalg og organisationer

Koordinationsgruppen for fælles erhvervsfremstød
(Under The Trade Council, Udenrigsministeriet)

Dialogforum for life science og sundhed
(Under Udenrigsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet)

Udvalget for Medicinsk Udstyr, UMU
(Under Lægemiddelstyrelsen)

Samarbejdsforum om innovation og udvikling i indkøb
(Under Kommunernes Landsforening, KL)

Innovationsnetværket for Sundhed og Velfærdsteknologi, styregruppen
(Under WelfareTech)

Advisory Board for erhvervsfremme på sundhedsområdet
(Under Danske Regioner)

Arbejdsgruppe for totaløkonomiske elementer i indkøb
(Under Danske Regioner)

Uddannelsesudvalget ved Ergoterapeutuddannelsen
(Under Københavns Professionshøjskole)

IKA – Foreningen af offentlige indkøbere (www.ika.dk)

Rehabiliteringsforum Danmark (www.rehabiliteringsforum.dk)

Eksportforeningen (www.dk-export.dk)

Medicon Valley Alliance (www.mva.org)

Magasinet Pleje (www.magasinetpleje.dk)

Danish.Care

Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2639 Taastrup

Forskerparken 10H
5230 Odense M
_________________
Tel 32 54 24 25
Email Id: info@danish.care

Find vej

Subscribe to newsletter

Nyhedsbreve
up.arrow-red