Image6@2x
Netvaerksgruppe_markedsfoering.jpg

Netværksgrupper i Danish.Care

Danish.Care tilbyder medarbejdere i medlemsvirksomhederne deltagelse i en række netværksgrupper.

Netværksgrupperne er etableret inden for specifikke, faglige områder, og de er åbne for alle medarbejdere.

Erfaringsudveksling og politikudformning

 • Grupperne fungerer som erfaringsudvekslingsgrupper medlemmerne imellem - for at kunne understøtte faglig sparring samt udveksling af viden og erfaringer i medlemsvirksomhederne.
 • Grupperne kan desuden fungere som Danish.Cares rådgivende udvalgte på specifikke faglige eller policyorienterede områder for derigennem at bidrage til at udforme Danish.Cares politik og holdning på et givent område.   

Afvikling af møder
Grupperne mødes typisk 3-5 gange om året. Møderne kan afholdes hos medlemsvirksomhederne på skift eller i Danish.Cares lokaler i Taastrup eller i Odense. Danish.Cares arbejde med netværksgrupper følger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Vejledning for Informationsaktiviteter i brancheforeninger 

 


Tilmelding til netværksgrupperne i Danish.Care

Her kan du tilmelde dig Danish.Cares netværksgrupper - klik her og udfyld formularen.  

Følgende netværksgrupper er aktiv i Danish.Care

 • Brugerinvolvering og Innovation - NY GRUPPE
  Gruppen bygger bro mellem brugere og udviklere/forhandlere af hjælpemidler og velfærdsteknologi. Gruppen fokuserer på produktudvikling, idegenerering og kvalificering af nye hjælpemidler og velfærdsteknologier til personer med handicap gennem sparring med Dansk Handicap Forbund og forbundets medlemmer.
  Tovholder: Anders Lyck Fogh-Schultz, Danish.Care


 • Netværksgruppe for websalg og salg til privat - NY GRUPPE
  Netværksgruppen dækker branchens behov for viden- og erfaringsudveksling samt faglig sparring om websalg, onlinesalg og salg til private. Gruppen adresserer det private marked og kommunikationen rettet mod slutbrugeren. Gruppen drøfter også online- og websalg målrettet det private markeret i bredere forstand. Formålet med gruppen er at være netværksgruppe for branchens virksomheder og forum for dialog med relevante samarbejdspartnere og interessenter.

 • Netværksgruppen til salg til hospitaler og regioner
  Gruppen adresserer målrettet salg til hospitalssektoren og regionerne. Det primære fokus er Danmark, men paralleller kan trækkes til lignende salg og organisering i udlandet. Gruppen kan drøfte de specielle krav, der er til udstyr til hospitaler, udbudsprocesser og -materialer samt gå i dialog med regionernes indkøbsafdeling.  
  Der er 16 tilmeldte i denne gruppe.
  Tovholder: Morten Rasmussen, Danish.Care
  Læs: kommissorium for gruppen

 • B2G - udbud og salg til de offentlige
  Gruppen drøfter offentlige udbud og indkøb samt udbudsmateriale og kontrakter, skabeloner, evalueringsmetoder, tilbudsgivning, SKI, nationale rammeaftaler, fællesoffentlige indkøb mellem kommuner og regioner mv.
  Der er 29 tilmeldte i denne gruppe.
  Formand: Lise Kroager, Winncare Nordic
  Tovholder: Morten Rasmussen, Danish.Care
  Læs: kommissorium for gruppen

 • Regulatoriske forhold og lovgivning
  Gruppen drøfter forhold vedrørende regulatoriske forhold og lovgivning på området for medicinsk udstyr og hjælpemidler, herunder den nye forordning til medicinsk udstyr, UDI, klassifikationer, CE-mærkning mv.
  Der er 28 tilmeldte i denne gruppe.
  Formand: Jane Wulff, Cobi Rehab.
  Tovholder: Morten Rasmussen, Danish.Care
  Læs: kommissorium for gruppen

 • Markedsføring og kommunikation
  Gruppen drøfter markedsføring og kommunikation i hjælpemiddelbranchen, herunder markedsføring online, på sociale medier, via webs og andre elektroniske platforme, herunder også direkte salg via hjemmesider. Desuden kan drøftes kommunikation og PR i bredere forstand.
  Der er 22 tilmeldte i denne gruppe.
  Formand: Camilla Svendsen, Ropox
  Tovholder: Helle Pedersen, Danish.Care
  Læs: kommissorium for gruppen
     
 • Ejerledergruppen
  Gruppen drøfter forskellige forhold med relevans for ejerleder-segmentet. Gruppen mødes løbende på skift blandt medlemmerne. Der kan maksimalt deltage 8 personer i gruppen. Ønskes medlemskab af gruppen, kontakt da Morten Rasmussen på mr@danish.care
  Læs: kommissorium for gruppen

 • Eksportgrupper Danish.Care
  Faciliterer forskellige eksportgrupper afhængig af medlemmernes interesse. Det kan være i forhold til enkelte lande eller konkrete markedsbesøg eller eksportaktiviteter.
  Der er 24 tilmeldte i denne gruppe.
  Tovholder: Anders Lyck Fogh-Schultz, Danish.Care

 • Netværksgruppen for startups - CareTech Startups
  Gruppen styrker innovationsindsatsen i foreningen og understøtter brancheansvaret for at påvirke og stimulere udviklingen af ​​næste generation af hjælpemidler og velfærdsteknologi. Gruppen samarbejder med ledende aktører på opstartsområdet på tværs af Danmark og de europæiske innovationsmiljøer - med viden, erfaring og kompetencer, der aktivt kan løfte filialer udviklingsbehov gennem nytænkning og fokus på bedste praksis. Gruppen adresserer start-ups fra hele 'CareTech-domænet'.
  Tovholder: Anders Lyck Fogh-Schultz, Danish.Care

Danish.Care

Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Forskerparken 10 E23
5230 Odense M
_________________
Tlf. 32 54 24 25
E-mail: info@danish.care

Find vej

Tilmeld nyhedsbrev

Danish.Care Nyt udkommer ca. 2 gange om måneden. Nyhedsbrevet er kun for medlemmer af Danish.Care. Ønsker du at modtage nyhedsbrevet send en
E-mail 
til: mpl@danish.care

up.arrow-red