Image6@2x
Netvaerksgruppe_markedsfoering.jpg

Netværksgrupper i Danish.Care

Danish.Care tilbyder medarbejdere i medlemsvirksomhederne deltagelse i en række netværksgrupper.

Netværksgrupperne er etableret inden for specifikke, faglige områder, og de er åbne for alle medarbejdere.

Erfaringsudveksling og politikudformning

 • Grupperne fungerer som erfaringsudvekslingsgrupper medlemmerne imellem - for at kunne understøtte faglig sparring samt udveksling af viden og erfaringer i medlemsvirksomhederne.
 • Grupperne kan desuden fungere som Danish.Cares rådgivende udvalg på specifikke faglige eller policyorienterede områder, for derigennem at bidrage til at udforme Danish.Cares politik og holdning på et givent område.   

Afvikling af møder
Grupperne mødes typisk 3-5 gange om året. Møderne kan afholdes online, hos medlemsvirksomhederne på skift eller i Danish.Cares lokaler i Taastrup eller i Odense. Danish.Cares arbejde med netværksgrupper følger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Vejledning for Informationsaktiviteter i brancheforeninger. 

 

Tilmelding til netværksgrupperne i Danish.Care

Udfyld formularen her

Netværksgrupper i Danish.Care

 • Brugerinvolvering og innovation
  Gruppen bygger bro mellem brugere og udviklere/forhandlere af hjælpemidler og velfærdsteknologi i et samarbejde mellem Dansk Handicap Forbunds medlemmer og branchens virksomheder.
  Tovholder: Anders Lyck Fogh-Schultz, Danish.Care


 • Websalg og salg til private
  Gruppen dækker branchens behov for viden- og erfaringsudveksling samt faglig sparring om websalg, onlinesalg og salg til private. 
  Tovholder: Morten Rasmussen, Danish.Care

 • Salg til hospitaler og regioner
  Gruppen adresserer målrettet salg til hospitalssektoren og regionerne. Gruppen drøfter de specielle krav, der er til udstyr til hospitaler, udbudsprocesser og -materialer og går i dialog med regionernes indkøbsafdelinger.  
  Tovholder: Morten Rasmussen, Danish.Care
  Læs: kommissorium for gruppen

 • B2G - udbud og salg til det offentlige
  Gruppen drøfter offentlige udbud og indkøb samt udbudsmaterialer og kontrakter, skabeloner, evalueringsmetoder, tilbudsgivning, SKI, nationale rammeaftaler, fællesoffentlige indkøb m.v.
  Formand: Lise Kroager, Winncare Nordic
  Tovholder: Morten Rasmussen, Danish.Care
  Læs: kommissorium for gruppen

 • Regulatoriske forhold og lovgivning
  Gruppen drøfter regulatoriske forhold og lovgivning på området for medicinsk udstyr og hjælpemidler, herunder MDR - forordning til medicinsk udstyr - UDI, klassifikationer, CE-mærkning mv.
  Tovholder: Morten Rasmussen, Danish.Care
  Læs: kommissorium for gruppen

 • Markedsføring og kommunikation
  Gruppen drøfter og deler erfaring omkring markedsføring og kommunikation i hjælpemiddelbranchen, herunder online, SoMe, print, storytelling, web m.v.
  Formand: Camilla Svendsen, Ropox
  Tovholder: Helle Pedersen, Danish.Care
  Læs: kommissorium for gruppen
     
 • Ejerledergruppen (OBS: Der er for tiden ikke åbent for nye medlemmer i gruppen)
  Gruppen drøfter og deler erfaringer om alle forskellige forhold med relevans for ejerleder-segmentet. Gruppen mødes på skift blandt medlemmerne. Der kan maksimalt deltage 8 virksomheder i gruppen.
  Tovholder: Morten Rasmussen, Danish.Care
  Læs: kommissorium for gruppen

 • Eksportgruppen
  Gruppen faciliterer vidensdeling og ny viden om forskellige eksportmarkeder. Der kan være om konkret eksportaktiviteter eller erfaringsudveksling om markeder, partnere, tilgange m.v.
  Tovholder: Anders Lyck Fogh-Schultz, Danish.Care

 • Startups - CareTech Startups
  Gruppen styrker innovationsindsatsen i foreningen og understøtter brancheansvaret for at påvirke og stimulere udviklingen af ​​næste generation af hjælpemidler og velfærdsteknologi. Gruppen spiller sammen med CareTech Challenge's start-up forløb.
  Tovholder: Anders Lyck Fogh-Schultz, Danish.Care

Danish.Care

Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Forskerparken 10 E23
5230 Odense M

CVR: 2869 3222
_________________
Tlf. +45 3254 2425
E-mail: info@danish.care

Find vej

Tilmeld nyhedsbrev

Medlem af Danish.Care
Ikke medlem af Danish.Care*

*Afkrydsning af et af disse felter er nødvendig

up.arrow-red