Image6@2x
Netvaerksgruppe_markedsfoering.jpg

Netværksgrupper i Danish.Care

Danish.Care tilbyder medarbejdere i medlemsvirksomhederne deltagelse i en række netværksgrupper.

Netværksgrupperne etableres inden for specifikke faglige områder og er åbne for alle medarbejdere.

Erfaringsudveksling og politikudformning

 • Grupperne fungerer som erfaringsudvekslingsgrupper medlemmerne imellem - for at kunne understøtte faglig sparring og udveksling af viden og erfaringer i medlemsvirksomhederne.
 • Grupperne kan desuden fungere som Danish.Cares rådgivende udvalg på specifikke faglige eller policyorienterede områder for derigennem at bidrage til at udforme Danish.Cares politik og holdning på et givent område.

Afvikling af møder
Grupperne mødes typisk 3-5 gange om året. Møderne kan afholdes hos medlemsvirksomhederne på skift eller i Danish.Cares lokaler i Taastrup eller i Odense. 

Danish.Cares arbejde med netværksgrupper følger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Vejledning for Informationsaktiviteter i brancheforeninger


Tilmelding til netværksgrupperne i Danish.Care

Her kan du tilmelde dig deltagelse i en af Danish.Cares netværksgrupper - klik her og udfyld formularen. 

Følgende netværksgrupper er aktive i Danish.Care

 • Netværksgruppen for salg til hospitaler og regioner. 
  Gruppen adresserer målrettet salg til hospitalssektoren og regionerne. Det primære fokus er Danmark, men paralleller kan trækkes til lignende salg og organisering i udlandet. Gruppen kan drøfte de specielle krav der er til udstyr til hospitaler, udbudsprocesser og -materialer og gå i dialog med regionernes indkøbsafdelinger i de fem regioner eller i RFI (Regionernes Fælles Indkøb). Gruppen har også fingeren på pulsen i forhold til den fremtidige organisering af det danske sundhedsvæsen, f.eks. som præsenteret i regeringens udspil til en sundhedsreform, og herunder den fremtidige organisering af indkøb til hospitalsvæsenet.
  Der er 16 tilmeldte i denne gruppe.
  Tovholder: Morten Rasmussen, Danish.Care
  Læs kommissorium for gruppen

 • B2G - udbud og salg til det offentlige
  Gruppen drøfter offentlige udbud og indkøb, udbudsmateriale og kontrakter, skabeloner, evalueringsmetoder, tilbudsgivning, SKI, nationale rammeaftaler, fællesoffentlige indkøb mellem kommuner og regioner m.v.
  Der er 29 tilmeldte i denne gruppe.
  Formand: Lise Kroager, Winncare Nordic
  Tovholder: Morten Rasmussen, Danish.Care
  Læs kommissorium for gruppen

 • Regulatoriske forhold og lovgivning
  Gruppen drøfter forhold vedrørende regulatoriske forhold og lovgivning på området for medicinsk udstyr og hjælpemidler – herunder den nye forordning for medicinsk udstyr, UDI, klassifikationer, CE-mærkning m.v.
  Der er 28 tilmeldte i denne gruppe.
  Formand: Jane Wulff, Cobi Rehab.
  Tovholder: Morten Rasmussen, Danish.Care
  Læs kommissorium for gruppen

 • Markedsføring og kommunikation
  Gruppen drøfter markedsføring og kommunikation i hjælpemiddelbranchen herunder markedsføring online, på sociale medier, via webs og andre elektroniske platforme, herunder også direkte salg via hjemmesider. Desuden kan drøftes kommunikation og PR i bredere forstand.
  Der er 22 tilmeldte i denne gruppe.
  Formand: Camilla Svendsen, Ropox
  Tovholder: Helle Pedersen, Danish.Care
  Læs kommissorium for gruppen

 • Ejerledergruppen
  Gruppen drøfter forskellige forhold med relevans for ejerleder-segmentet. Gruppen mødes løbende på skift blandt medlemmerne. Der kan maksimalt deltage 8 personer i gruppen. Ønskes medlemskab af gruppen kontakt Morten Rasmussen på mr@danish.care
  Læs kommissorium for gruppen

 • Eksportgrupper
  Danish.Care faciliterer forskellige eksportgrupper afhængig af medlemmernes interesse. Det kan være i forhold til enkelte lande eller konkrete markedsbesøg eller eksportaktiviteter.
  Der er 24 tilmeldte i denne gruppe.
  Tovholder: Anders Lyck Fogh-Schultz, Danish.Care

 • Netværksgruppen for startups – CareTech Startups
  Gruppen styrker innovationsindsatsen i foreningen og understøtter brancheansvaret for at påvirke og stimulere udviklingen af næste generation af hjælpemidler og velfærdsteknologi. Gruppen samarbejder med ledende aktører på startup-området på tværs af Danmark og de europæiske innovationsmiljøer - med viden, erfaring og kompetencer, der aktivt kan løfte branchens udviklingsbehov gennem nytænkning og fokus på best practice. Gruppen adresserer start-ups fra hele ‘CareTech-domænet’.
  Tovholder: Anders Lyck Fogh-Schultz, Danish.Care

Danish.Care

Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Forskerparken 10 E23
5230 Odense M
_________________
Tlf. 32 54 24 25
E-mail: info@danish.care

Find vej

Tilmeld nyhedsbrev

Danish.Care Nyt udkommer ca. 2 gange om måneden. Nyhedsbrevet er kun for medlemmer af Danish.Care. Ønsker du at modtage nyhedsbrevet send en
E-mail 
til: mpl@danish.care

up.arrow-red