Image6@2x

Om branchen for hjælpemidler og velfærdsteknologi

Løsninger til gavn for mennesker og samfund

Den danske branche for hjælpemidler og velfærdsteknologi leverer løsninger til gavn for mennesker og samfund. Bl.a. er manglen på arbejdskraft et hastigt voksende problem i vores sundhedsvæsen, og vores branche tilbyder en række produkter, som kan hjælpe med at lette arbejdsbyrden for vores sundhedspersonale og dermed skabe mulighed for, at de kan koncentrere sig om de centrale opgaver ifht. omsorg.

Dansk førerposition
Den danske hjælpemiddelindustri har et godt navn rundt om i verden. Det skyldes ikke mindst de danske producenters evne til at omsætte Danmarks foregangsposition på ældre- og handicapområdet til kvalitative og nyttige produkter og serviceydelser, som er målrettet til de behov, der findes hos forskellige grupper af mennesker med funktionsnedsættelser. Det gælder produkter og services, som gør hverdagen nemmere, individuelt tilpassede personlige hjælpemidler og bolig- og bygningsmæssigt udstyr, der fremmer tilgængeligheden.

En branche båret af mindre og mellemstore virksomheder
Hovedparten af virksomhederne i branchen er mindre og mellemstore virksomheder, der samlet har et meget bredt og varieret udbud af produkter og serviceydelser. Denne blanding af mindre og større virksomheder betyder, at branchen har en stor fleksibilitet og omstillingsparathed, både til at honorere nye behov hos brugerne, og til at tilpasse sig ændrede markedsvilkår, både nationalt og internationalt.

Udvikling, samarbejde, kvalitet og design
Dansk hjælpemiddelindustri er som udgangspunkt et barn af Danmarks position som foregangsland inden for handicapområdet. Danmark har en lang tradition for at produktudvikling sker i tæt samarbejde med både de handicappede selv og deres organisationer - samt med de medarbejdere, som har handicapområdet som arbejdsfelt. Resultatet er, at design, funktionalitet, kvalitet og brugervenlighed er de vigtigste elementer i udviklingen af hjælpemidler, som produceres i Danmark.

Mange hjælpemidler bruges dagligt af mennesker, som hjælper den ældre eller handicappede med dagligdags gøremål. Det kan være frivillige, familiemedlemmer eller ansatte professionelle hjælpere. Hensynet til hjælperens arbejdsforhold tages derfor også med i produktudviklingen.

Internationalt samarbejde
Som et resultat af en voksende international interesse for de danske produkters høje kvalitet og en eksportandel på omkring 2/3 af den samlede produktion er det internationale samarbejde styrket betydelig de seneste år. Danish.Care samarbejder med og støtter virksomhederne på det internationale marked gennem eksportfremstød, deltagelse i internationale udstillinger, samarbejde med organisationer og andre aktører, deltagelse i og afholdelse af seminarer mv.

Health & Rehab by Danish.Care
Det tætte samarbejde mellem producent, bruger, hjælpere og professionelle aktører illustreres bedst ved Nordeuropas førende udstilling for hjælpemidler og serviceydelser til mennesker med funktionsnedsættelser, Health & Rehab, som Danish.Care arrangerer. Health & Rehab giver mulighed for at udstille hjælpemidler og services, og gør det muligt for brugerorganisationer, professionelle institutioner og hjælpemiddelproducenter at præsentere deres produkter for hinanden og for de mange interesserede aktører på området.

Læs mere på Health & Rehab-messens hjemmeside

Danish.Care

Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Forskerparken 10 E23
5230 Odense M

CVR: 2869 3222
_________________
Tlf. +45 3254 2425
E-mail: info@danish.care

Find vej

Tilmeld nyhedsbrev

Medlem af Danish.Care
Ikke medlem af Danish.Care*

*Afkrydsning af et af disse felter er nødvendig