Image6@2x
danishcare_sprinter_ansigt2020.jpg

Om Danish.Care: Vi leverer velfærdsløsninger til gavn for mennesker og samfund

Danish.Care

Danish.Care er den danske brancheforening for hjælpemidler, velfærdsteknologi og serviceydelser inden for hjælpemiddel- og plejeområdet. 

I foreningen kan optages producenter og distributører af hjælpemidler, velfærdsteknologier og serviceydelser indenfor for hjælpemiddel- og plejeområdet samt virksomheder med tilgrænsende produkter og serviceydelser.

Som associerede medlemmer kan optages virksomheder, foreninger, institutioner og lignende, der har en relation til branchen uden at opfylde betingelserne for at kunne blive kernemedlem.

Foreningen udgøres af ca. 120 medlemsvirksomheder.

Bestyrelsen er valgt af medlemmerne og består af 10 personer.

Foreningen blev etableret i 1981.

Før april 2018 hed Danish.Care "Dansk Rehab Gruppe". Navneskiftet var et element i og et resultat af en strategiproces i brancheforeningen, og navneskiftet markerer samtidigt, at foreningen vil styrke sin position som branchens organisation og interessevaretager.

Hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger er danske styrkepositioner på det globale marked ift. innovation, kvalitet og design, men det er også løsninger, der kæmper for sin berettigelse og finansiering på et hjemmemarked, der er karakteriseret af et kortsigtet indkøbsperspektiv, som udfordrer mange af branchens små og mellemstore virksomheder. 

Danish.Cares formål er at virke for:

  • At sikre branchen for hjælpemidler, velfærdsteknologi og serviceydelser inden for hjælpemiddel- og plejeområdet de bedst mulige rammevilkår i Danmark såvel som internationalt.

  • At være en konstruktiv og kvalificeret interessevaretager og opinionsdanner for producenter og distributører af hjælpemidler, velfærdsteknologi og serviceydelser.

  • At understøtte kendskabet til og salget af hjælpemidler og velfærdsteknologi både nationalt som internationalt, herunder ved afholdelse af Health & Rehab Scandinavia og ved deltagelse i eksportfremstød.

  • At tilbyde sine medlemmer faglige informationer, viden og rådgivning på prioriterede områder (lovgivning, regulatoriske forhold, eksport, udbud, indkøb og lignende) enten direkte eller via netværkssamarbejde.

  • At understøtte konkrete tværgående netværkssamarbejder såvel imellem virksomheder inden for branchen som i forhold til relevante eksterne parter.

  • At understøtte kendskabet til nytteværdien ved brugen af hjælpemidler og velfærdsteknologier og den innovative udvikling af produkter og serviceydelser til handicappede og andre med funktionsnedsættelse.

Læs Danish.Cares profilbrochure HER

Danish.Care

Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Forskerparken 10 E23
5230 Odense M
_________________
Tlf. 32 54 24 25
E-mail: info@danish.care

Find vej

Tilmeld nyhedsbrev

Danish.Care Nyt udkommer ca. 2 gange om måneden. Nyhedsbrevet er kun for medlemmer af Danish.Care. Ønsker du at modtage nyhedsbrevet send en
E-mail 
til: mpl@danish.care

up.arrow-red