Image6@2x

Danish.Care - brancheorganisation for hjælpemidler og velfærdsteknologi

Fakta om Danish.Care

 • Danish.Care er den danske brancheorganisation for hjælpemidler, velfærdsteknologi og serviceydelser inden for hjælpemiddel- og plejeområdet

 • Foreningen udgøres af ca. 135 medlemsvirksomheder

 • Foreningens medlemmer er producenter og distributører af hjælpemidler, velfærdsteknologier og serviceydelser inden for for hjælpemiddel- og plejeområdet, samt virksomheder med tilgrænsende produkter og serviceydelser

 • Danish.Care har associerede medlemmer. Det er virksomheder, foreninger, institutioner og lignende, der har en relation til branchen uden at opfylde betingelserne for at kunne blive kernemedlem

 • Foreningen blev etableret i 1981

 • Indtil april 2018 hed Danish.Care "Dansk Rehab Gruppe". Navneskiftet skulle markere, at foreningen fremover vil styrke sin position som branchens organisation og interessevaretager.

Danish.Care arbejder målrettet for

 • At sikre branchen for hjælpemidler, velfærdsteknologi og serviceydelser de bedst mulige rammevilkår i Danmark såvel som internationalt

 • At være en konstruktiv og kvalificeret interessevaretager og opinionsdanner for producenter og distributører af hjælpemidler, velfærdsteknologi og serviceydelser

 • At understøtte kendskabet til og salget af hjælpemidler og velfærdsteknologi både nationalt og internationalt. Det gør vi især gennem afholdelsen af vores store messe Health & Rehab by Danish.Care og ved deltagelse i flere årlige eksportfremstød

 • At tilbyde vores medlemmer faglige informationer, viden og rådgivning på prioriterede områder (lovgivning, regulatoriske forhold, eksport, udbud, indkøb og lignende) enten direkte eller via netværkssamarbejde

 • At understøtte konkrete tværgående netværkssamarbejder såvel imellem virksomheder inden for branchen som i forhold til relevante eksterne parter

 • At udbrede kendskabet til nytteværdien ved brugen af hjælpemidler og velfærdsteknologier og den innovative udvikling af produkter og serviceydelser

 • At samle brugere, kommuner, regioner, forskere og dygtige medarbejdere i vores pleje og
  sundhedssektor for at sætte relevante dagsordener. Vi gør det gennem dialog, videndeling og udvikling.

Vision, mission og styrkepositioner

Vision
Et værdigt og aktivt liv – hele livet

Mission
Vi skaber velfærdsløsninger til gavn for mennesker og samfund

Styrkepositioner

 • Velfærdsløsninger med værdi
 • Viden med visioner
 • Vækst med perspektiver

Læs Danish.Cares profilbrochure her

Danish.Care

Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Forskerparken 10 E23
5230 Odense M

CVR: 2869 3222
_________________
Tlf. +45 3254 2425
E-mail: info@danish.care

Find vej

Tilmeld nyhedsbrev

Medlem af Danish.Care
Ikke medlem af Danish.Care*

*Afkrydsning af et af disse felter er nødvendig