Image6@2x

Bestyrelsen

Christian Olesen Wolturnus.jpg
Christian Gammelgaard Olesen

Formand

+45 3073 5685

cgo@wolturnus.dk

Udviklingsdirektør i Wolturnus A/S
Christian er uddannet ingeniør inden for sundhedsteknologi og har en Ph.d. Han har arbejdet ved Wolturnus siden 2015 og har erfaring med både produktion, udvikling, salg, markedsføring, branding, undervisning, eksport og QA.

I Danish.Care har Christian bl.a. fokus på at arbejde for de bedst mulige rammevilkår for hjælpemiddelbranchen - til gavn for både virksomheder og brugere.

Wolturnus producerer og sælger kørestole og håndcykler, der er tilpasset brugeren. De har specialiseret sig i, at inddrage kroppens anatomi og fysiologi i udviklingen af kørestole, så brugeren opnår så stor følelse af frihed og mobilitet som muligt. 

 

Troels Oliver Vilms Pedersen web.jpg
Troels Oliver Vilms Pedersen

Næstformand

+45 7220 2083

tovp@teknologisk.dk

Programchef hos Teknologisk Institut
Troels arbejder i Danish.Care med samspillet mellem marked og innovation og er med til at varetage foreningens interesser inden for dette emne. Troels har mulighed for at hjælpe medlemmerne med viden om innovationsprocesser og ny robotteknologi.

Teknologi Institut arbejder bl.a. andet med at udvikle, teste og implementere hjælpemidler og velfærdsteknologi, og Troels arbejder til hverdag med udvikling og kommercialisering af ny robotteknologi i alle brancher og inden for produktion.

Marlene Aleksandrowiz web.jpg
Malene Alexandrowiz

Anden næstformand

+45 91 919 919

ma@makerehab.dk

Medejer af Make Rehab, og Head of Make Academy
Malene er uddannet ergoterapeut og Master i Rehabilitering. Hun er kendt for sin kobling mellem teori og praksis, som hun har opbygget og videreudviklet igennem mange år. Hendes passion for rehabilitering, analytiske tilgang og engagement i at samskabe de bedste løsninger for den enkelte har skabt og udviklet mange tværfaglige, tværsektorielle snitflader, som har været med til at skabe en større forståelse og et større fokus på hjælpemiddelsområdet.

Malenes fokus i bestyrelsen vil være på at skabe og sikre gode rammevilkår for Danish.Cares medlemmer, samt at komme med faglige indspark, inspiration og netværk fra både nationale og internationale konferencer og udstillinger. Dette i kraft af hendes store erfaring som national og international oplægsholder og deltager.

 

Director of Sales & Marketing i R82
Mogens har mange års brancheerfaring særligt indenfor eksport af hjælpemidler. Det er med dette fokus, at Mogens tager fat om arbejdet i bestyrelsen, og han bidrager især med viden og eksportkompetencer om vores fælles branche og foreningens udvikling.

Mogens sidder i dag i en stilling som Salgs- og Marketingsdirektør hos firmaet R82 A/S. R82 er en af verdens førende producenter af hjælpemidler til handicappede børn og unge. Firmaet har en meget høj eksportandel, hvor produkterne sælges worldwide via et bredt net af distributører og egne salgsselskaber. R82 A/S er i dag ejet af og indgår i Etac koncernen.

CEO og aktionær i Careturner A/S
Michael Kock er cand. merc. & HD og har arbejdet som direktør i Danmark og internationalt i en række forskellige brancher. De seneste 6 år har Michael været tilknyttet Careturner A/S, som har udviklet et patenteret hjælpemiddel, der kan anvendes til at forebygge tryksår og supportere plejepersonalet med deres tunge løft.

Michael ønsker at bidrage til at velfærdsteknologi i højere grad anvendes til at løse udfordringen i sundhedssystemet ift. flere ældre med behov for pleje og færre varme hænder til at udføre den. Det politiske system skal bl.a. påvirkes til at facilitere kommuner og regioners investeringer i velfærdsteknologi, som giver effekt og pay-back, og man skal i højere grad anvende hinandens velfærdsteknologiske vurderinger frem for at bruge ressourcer på at teste noget, som allerede er undersøgt.

Jan Sahlertz VELA web.jpg
Jan Sahlertz

+45 4019 1985

jsa@vela.dk

Area Sales- & Productmanager VELA A/S
Jan beskæftiger sig primært med salg og markedsføring, og både Vela og Meyland-Smith er producenter af specialhjælpemidler med en stor eksport. Jans fokus i bestyrelsen ligger på de problemstillinger, der primært berører mindre virksomheder på de internationale markeder. Derudover er Jan medlem af messestyregruppen bag Health & Rehab Scandinavia. 

Jan var tidligere medejer af Meyland-Smith A/S fra 2011 til 31.03. 2020, og han har tidligere arbejdet i andre brancher; fødevarer og service til internationale organisationer i konfliktområder.

Henrik Haugaard Liftup web.jpg
Henrik Haugaard

+45 9686 3020

hh@liftup.dk

Medejer og salgschef i Liftup A/S
Henrik fokuserer i Danish.Care på eksport og innovation, og han brænder for et åbent samarbejde på tværs af medlemmer og brancheområder. Henrik er også medlem af styregruppen for Health & Rehab Scandinvia.

Henrik er ansvarlig for salg og markedsføring i Liftup A/S og Direktør i datterselskabet Liftup GmbH. Liftup A/S udvikler, producerer og markedsfører velfærdsteknologiske løsninger med en stærk fokus på innovation og design – til gavn for alle. Liftup er en vækstvirksomhed med stor eksportandel og eksporter i dag til mere end 40 lande. Liftup har udviklet en opfinderplatform, hvor personer med spændende problemstillinger eller gode ideer inviteres indenfor til drøftelse af et muligt samarbejde.

Direktør og ejer af inmutouch.com
Anders er optaget af at give danske velfærdsteknologivirksomheder bedre vilkår til at få verificeret og samle erfaringer på vores hjemmemarked i samarbejde med kommuner, regioner og undervisningsinstitutioner. Udgangspunktet er, at velfærdsteknologibranchen har store muligheder på eksportmarkederne, og at dette kan styrkes gennem et stærkt samarbejde og referencegrundlag på vores hjemmemarked.

inmutouch producerer og sælger sansestimuleringsproduktet inmuRELAX og inmuDANCE. Produkterne rettede sig i første omgang mod at hjælpe mennesker med demens men bruges nu bredt af mange brugergrupper. Inmutouch har været på markedet siden slutning af 2017 og eksporterer pt. til 10 lande.

 

Lars Philip Knudsen able web.jpg
Lars Philip Knudsen

+45 4031 9315

lpk@ablenordic.dk

Adm. Direktør/CEO i able Nordic A/S
Lars Philip Knudsen er uddannet Master of Science in Engineering og har arbejdet som direktør for danske og internationale selskaber i forskellige brancher. De seneste tre år har Lars Philip været administrerende direktør for able nordic, som udvikler, producerer og sælger pleje- og hospitalssenge, siddeløsninger til elektriske kørestole samt specialtilpasset tøj til kørestolsbrugere.

Lars Philip ønsker at arbejde med at påvirke rammevilkårene inden for offentlige udbud på det danske marked, og dette gælder både regioner og kommuner. Dette med målet om at skabe balancerede vilkår i udbuddene, sikre at udbuddene har fokus på en totaløkonomisk betragtning og at der er det rette fokus på borger/bruger, personale og pårørende. Det er ligeledes Lars Philips mål at sikre, at det danske hjemmemarked bliver en ”rugekasse” for innovative danske velfærdsteknologiske løsninger, ved at styrke samarbejdet mellem det offentlige og private.

 

Marketing and Product Manager og salgschef i Danmark for Winncare
Lise Krogager har ca. 25 års erfaring med hjælpemiddelbranchen og udbud. Hun besidder et bredt kendskab til hjælpemidler og har sine spidskompetencer inden for forflytning og tryksårsforebyggende hjælpemidler. Lise har de seneste 3 år siddet som Convenor for Danmark og den internationale gruppe ifm. revidering af standard ISO/DS 10535:2021, og sidder i ekspertgruppen for revidering af ISO/DS 17966:2016. Lise arbejder målrettet ift. opfyldelse af regulativ 745/2017, nærmere kendt som MDR.

Lise brænder for gode rammevilkår for udbud i branchen. Herunder en kvalitetssikring af det udsendte udbudsmateriale, så de indgåede kontrakter tjener til alles fordel – herunder brugere, kommuner og leverandører. Lise er optaget af meningen og betydningen af Regulativ 745/2017 05. april 2017 for såvel leverandører som for kunder.  

 

Danish.Care

Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Forskerparken 10 E23
5230 Odense M

CVR: 2869 3222
_________________
Tlf. +45 3254 2425
E-mail: info@danish.care

Find vej

Tilmeld nyhedsbrev

Medlem af Danish.Care
Ikke medlem af Danish.Care*

*Afkrydsning af et af disse felter er nødvendig

up.arrow-red