Image6@2x

Bestyrelsen

Christian Olesen Wolturnus.jpg
Christian Gammelgaard Olesen

Formand

+45 3073 5685

cgo@wolturnus.dk

Udviklingsdirektør i Wolturnus A/S
Christian er uddannet ingeniør inden for sundhedsteknologi og har en Ph.d. Han har arbejdet ved Wolturnus siden 2015 og har erfaring med både produktion, udvikling, salg, markedsføring, branding, undervisning, eksport og QA.

I Danish.Care har Christian bl.a. fokus på at arbejde for de bedst mulige rammevilkår for hjælpemiddelbranchen - til gavn for både virksomheder og brugere.

Wolturnus producerer og sælger kørestole og håndcykler, der er tilpasset brugeren. De har specialiseret sig i, at inddrage kroppens anatomi og fysiologi i udviklingen af kørestole, så brugeren opnår så stor følelse af frihed og mobilitet som muligt. 

 

Marlene Aleksandrowiz web.jpg
Malene Alexandrowiz

Næstformand

+45 91 919 919

ma@makerehab.dk

Medejer af Make Rehab, og Head of Make Academy
Malene er uddannet ergoterapeut og Master i Rehabilitering. Hun er kendt for sin kobling mellem teori og praksis, som hun har opbygget og videreudviklet igennem mange år. Hendes passion for rehabilitering, analytiske tilgang og engagement i at samskabe de bedste løsninger for den enkelte har skabt og udviklet mange tværfaglige, tværsektorielle snitflader, som har været med til at skabe en større forståelse og et større fokus på hjælpemiddelsområdet.

Malenes fokus i bestyrelsen vil være på at skabe og sikre gode rammevilkår for Danish.Cares medlemmer, samt at komme med faglige indspark, inspiration og netværk fra både nationale og internationale konferencer og udstillinger. Dette i kraft af hendes store erfaring som national og international oplægsholder og deltager.

 

Lars Philip Knudsen able web.jpg
Lars Philip Knudsen

Anden næstformand

+45 4031 9315

lpk@ablenordic.dk

Adm. Direktør/CEO i able Nordic A/S
Lars Philip Knudsen er uddannet Master of Science in Engineering og har arbejdet som direktør for danske og internationale selskaber i forskellige brancher. De seneste tre år har Lars Philip været administrerende direktør for able nordic, som udvikler, producerer og sælger pleje- og hospitalssenge, siddeløsninger til elektriske kørestole samt specialtilpasset tøj til kørestolsbrugere.

Lars Philip ønsker at arbejde med at påvirke rammevilkårene inden for offentlige udbud på det danske marked, og dette gælder både regioner og kommuner. Dette med målet om at skabe balancerede vilkår i udbuddene, sikre at udbuddene har fokus på en totaløkonomisk betragtning og at der er det rette fokus på borger/bruger, personale og pårørende. Det er ligeledes Lars Philips mål at sikre, at det danske hjemmemarked bliver en ”rugekasse” for innovative danske velfærdsteknologiske løsninger, ved at styrke samarbejdet mellem det offentlige og private.

 

CEO og aktionær i Careturner A/S
Michael Kock er cand. merc. & HD og har arbejdet som direktør i Danmark og internationalt i en række forskellige brancher. De seneste 6 år har Michael været tilknyttet Careturner A/S, som har udviklet et patenteret hjælpemiddel, der kan anvendes til at forebygge tryksår og supportere plejepersonalet med deres tunge løft.

Michael ønsker at bidrage til at velfærdsteknologi i højere grad anvendes til at løse udfordringen i sundhedssystemet ift. flere ældre med behov for pleje og færre varme hænder til at udføre den. Det politiske system skal bl.a. påvirkes til at facilitere kommuner og regioners investeringer i velfærdsteknologi, som giver effekt og pay-back, og man skal i højere grad anvende hinandens velfærdsteknologiske vurderinger frem for at bruge ressourcer på at teste noget, som allerede er undersøgt.

Annett.png
Annett Axelsen Toft-Olsen

+45 8844 7250

Annett.Axelsen@etac.com

Adm. direktør i etac
Annett er uddannet inden for organisation og ledelse samt kvalitet, og har de seneste 20 år beskæftiget sig med hjælpemidler, arbejdsredskaber og implementering af velfærdsteknologiske løsninger i både Danmark og Sverige. Hun har inden for social- og sundhedsområdet erfaring med samarbejdet indenfor det politiske system, organisationer, regioner, kommuner samt institutioner.

I den forrige periode Annett sad i bestyrelsen i Danish.Care var opgaverne, strategi, danske rammevilkår også med plads til innovation, offentligt-privat samarbejde, og disse områder vil fortsat være i fokus i det kommende bestyrelsesarbejde sammen med bæredygtighed.

Annett er optaget af, at fokus på nye teknologier bør gå hånd i hånd med fokus på allerede eksisterende teknologier, som skaber muligheder.

I begge henseender finder hun det væsentligt med fokus på uddannelse af medarbejdere, det skaber værdi og giver optimal udbytte i både proces og investering.

CEO i Mobilize Me Aps
Dorthe er uddannet erhvervsjurist fra Handelshøjskolen i Aarhus (nu Aarhus BSS), men har det meste af sit arbejdsliv arbejdet med digital kommunikation og iværksætteri, herunder crowdfunding- og crowdsourcing indenfor sundhedsinnovation. 

I Danmark bliver der brugt mange midler på innovation på velfærds- og sundhedsområdet. Dorthe er fokuseret på, at det skal udmøntes i bredt implementerede løsninger, der både afhjælper udfordringen med mangel på arbejdskraft og samtidig giver kvalitet i borgernes liv. Et af de vigtige områder er sikringen af, at allerede udviklede og succesfuldt lokalt implementerede løsninger skal have lettere adgang til at blive implementerede over hele landet og at f.eks. fortolkningen af lovgivningen om datasikkerhed ensrettes i alle kommuner.

Mobilize Me udvikler de digitale strukturværktøjer Mobilize Me og PlaNet til neurodivergente; hvilket for eksempel er mennesker der lever med ADHD og Autisme, men også med CP og senhjerneskader. Mobilize Me bruges både af private, institutioner og kommuner.

Educational Manager
Pia er uddannet ergoterapeut og har udover en Diplom i Sundhedsformidling og klinisk uddannelse en Master i Humanistisk Sundhedsvidenskab og Praksisudvikling. Pia har igennem mange år opbygget en solid teoretisk og klinisk erfaring i arbejdet omkring sengeliggende mennesker, og arbejdsmiljøet i relation til pleje- og omsorgsarbejdet. Pia arbejder udelukkende med undervisning i viden, der knytter sig til mennesker der har brug for hjælp, og har via den faglige undervisning været med til at rette fokus på brugen af hjælpemidler i landets kommuner, regioner og på en lang række af sundhedsuddannelserne.

Pias fokus i bestyrelsen vil være på det fortsatte vigtige arbejde med at forankre viden omkring hjælpemidler og teknologier i praksis, samt på sundhedsuddannelserne. Pia vil via bestyrelsesarbejdet forsøge at bringe sundhedssektorens organisering i spil, da dette område spiller en ikke uvæsentligt rolle i forbindelse med de store demografiske udfordringer vi aktuelt står overfor, og som har en direkte indflydelse, på de rammer Danish.Cares medlemmer arbejder ud fra.

Direktør og ejer af inmutouch.com
Anders er optaget af at give danske velfærdsteknologivirksomheder bedre vilkår til at få verificeret og samle erfaringer på vores hjemmemarked i samarbejde med kommuner, regioner og undervisningsinstitutioner. Udgangspunktet er, at velfærdsteknologibranchen har store muligheder på eksportmarkederne, og at dette kan styrkes gennem et stærkt samarbejde og referencegrundlag på vores hjemmemarked.

inmutouch producerer og sælger sansestimuleringsproduktet inmuRELAX og inmuDANCE. Produkterne rettede sig i første omgang mod at hjælpe mennesker med demens men bruges nu bredt af mange brugergrupper. Inmutouch har været på markedet siden slutningen af 2017 og eksporterer pt. til 10 lande.

 

Klaus (1).png
Klaus Eikhof

ke@vela.dk

Eksportchef hos VELA A/S
Klaus har en kommerciel baggrund, senest med en MBA i forretningsstrategi.

I samarbejde med det kommercielle team og kollegaer i hele virksomheden udfordrer han traditionelle tilgange til at drive eksportforretning, fx ved at flytte fokus fra B2G salg til B2C markedsføring og dermed finde en anden vej til kunden.

Han har en tro på at nye muligheder med baggrund i globale mega trends som digitalisering, bæredygtighed, urbanisering og den demografiske udvikling fremadrettet vil give grobund for vækst for både VELA og andre der vælger at gå i denne retning.

Foruden eksport brænder han for strategiarbejde, både udarbejdelse, eksekvering og opfølgning heraf.

Med 30 års eksporterfaring på de fleste kontinenter og med viden om både salg til institutionsmarkedet og home care vil hans fokus i Danish Care primært være omkring de internationale aktiviteter.

Danish.Care

Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Forskerparken 10 E23
5230 Odense M

CVR: 2869 3222
_________________
Tlf. +45 3254 2425
E-mail: info@danish.care

Find vej

Tilmeld nyhedsbrev

Medlem af Danish.Care
Ikke medlem af Danish.Care*

*Afkrydsning af et af disse felter er nødvendig