Image6@2x
netvaerktop.jpg

Netværksgrupper i Danish.Care

Danish.Care tilbyder medarbejdere i medlemsvirksomhederne deltagelse i en række netværksgrupper. Netværksgrupperne etableres inden for specifikke faglige områder og er åbne for alle medarbejdere.

Erfaringsudveksling og politikudformning

  • Grupperne fungerer som erfaringsudvekslingsgrupper medlemmerne imellem - for at kunne understøtte faglig sparring og udveksling af viden og erfaringer i medlemsvirksomhederne.
  • Grupperne kan desuden fungere som Danish.Cares rådgivende udvalg på specifikke faglige eller policyorienterede områder for derigennem at bidrage til at udforme Danish.Cares politik og holdning på et givent område.

Afvikling af møder
Grupperne mødes typisk 3-5 gange om året. Møderne kan afholdes hos medlemsvirksomhederne på skift eller i Danish.Cares lokaler i Taastrup eller i Odense. 

Danish.Cares arbejde med netværksgrupper følger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Vejledning for Informationsaktiviteter i brancheforeninger


Tilmelding til netværksgrupperne i Danish.Care

Her kan du tilmelde dig deltagelse i en af Danish.Cares netværksgrupper - klik her og udfyld formularen. 

Produktion, teknik og innovation

Produktion-, teknik- og innovationsgruppen beskæftiger sig med forhold vedrørende produktion og teknik – og herunder også spørgsmål vedrørende branchens teknologiske udvikling, innovation, robotteknologi, sensorer, apps m.v.

Læs mere

B2G - Salg og udbud til det offentlige

Gruppen drøfter offentlige udbud og indkøb, udbudsmateriale og kontrakter, skabeloner, evalueringsmetoder, tilbudsgivning, SKI, nationale rammeaftale, fællesoffentlige indkøb mellem kommuner og regioner m.v.

Læs mere

B2C - Salg til privatmarkedet og online-netbutikker m.v.

Gruppen kan drøfte salg til privatmarkedet, herunder via nethandel og onlinebutikker som kan opleves som værende i vækst.

B2B - Salg til andre virksomheder og leverandører

Gruppen kan drøfte salg til og vilkår for samhandel med andre virksomheder og leverandører.

Regulatoriske forhold og lovgivning

Gruppen drøfter forhold vedrørende regulatoriske forhold og lovgivning på området for medicinsk udstyr og hjælpemidler – herunder den nye forordning for medicinsk udstyr, UDI, klassifikationer, CE-mærkning m.v.

Læs mere

Markedsføring og kommunikation

Gruppen drøfter markedsføring og kommunikation i hjælpemiddelbranchen herunder markedsføring online, på sociale medier, via webs og andre elektroniske platforme, herunder også direkte salg via hjemmesider. Desuden kan drøftes kommunikation og PR i bredere forstand.

Læs mere

Eksportgrupper

Danish.Care faciliterer forskellige eksportgrupper afhængig af medlemmernes interesse. Det kan være i forhold til enkelte lande eller konkrete markedsbesøg eller eksportaktiviteter.

Databeskyttelsesforordningen

Gruppen er en tematisk netværksgruppe der er etableret for at Danish.Cares medlemmer kan drøfte indhold i og implementeringen af den nye databeskyttelsesforordning/persondataforordning, der træder i kraft til maj 2018. Medlemmerne kan udveksle erfaringer, og komme med ønsker til Danish.Cares videre arbejde med persondataforordningen på vegne af branchen.

Læs mere

Ejerledergruppen

Gruppen drøfter forskellige forhold med relevans for SMV-segmentet. Gruppen mødes løbende på skift blandt medlemmerne.

Læs mere

Danish.Care

Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Forskerparken 10 E23
5230 Odense M
_________________
Tlf. 32 54 24 25
E-mail: info@danish.care

Find vej

Tilmeld nyhedsbrev

Danish.Care Nyt udkommer ca. 2 gange om måneden. Nyhedsbrevet er kun for medlemmer af Danish.Care. Ønsker du at modtage nyhedsbrevet send en
E-mail 
til: mpl@danish.care

up.arrow-red