Image6@2x

Folkemøde 2023: Fuldt fokus på fremtidens velfærd og tiltro til velfærdsteknologiens potentialer

Udbuddet af flere hundrede debatter i sundhed og velfærds tegn vidnede om, at området har bred bevågenhed. Og generelt var der stor enighed om og velvilje til at prioritere området på dette års Folkemøde i Allinge.

Ældreminister Mette Kierkgaard fremhævede i en debat om fremtidens velfærd, hos Dansk Erhverv, at velfærdsteknologi er en del af løsningen på fremtidens arbejdskraftmangel. Det kan vi selvfølgelig kun erklære os enige i. I den sammenhæng betonede hun også vigtigheden i, at vi i højere grad skal have tillid til medarbejderne og det skal bl.a. komme til udtryk ved at nedsætte kravene til dokumentation i plejen.

Skalering og implementering i fokus
En del debatter behandlede innovationskraften i Danmark, men der var også fokus på, hvordan implementering og skalering styrkes. Og hvordan kommuner og regioner med fordel kan rykke tættere sammen med både hinanden og industrien i arbejdet med videreudvikling, skalering og implementering af løsninger til vores sundhedssystem.

Debat om det frie valg satte fokus på, hvor skoen trykker
I Danmark får mange borgere hvert år tildelt personlig pleje, praktisk hjælp og hjælpemidler, og de har alle ret til frit at vælge deres serviceudbyder. Dog varierer mulighederne og betingelserne for private udbydere meget fra kommune til kommune, hvilket udgør en betydelig udfordring for borgernes frie valg. Direktør Morten Rasmussen fra Danish.Care deltog i debatten og præsenterede sine forslag til, hvordan vi kan styrke valgfriheden inden for området. Bl.a. ved øget tillid til at borgeren kender sine egne behov og et større fokus på oplysning om rettigheden til det frie valg.

140 branchepersoner samlet til life science-bar
Life science-branchen lader sig ikke slå ud af en smule regnvejr. Det fik vi bekræftet, da vi på Folkemødets første aften afholdt life science-torsdagsbar i samarbejde med Dansk Industri, Medicoindustrien og Health Tech Hub Copenhagen i en charmerende byhave i Allinge. På trods af vejrets skiften var det en fantastisk aften med 140 personer samlet og højt humør.

Folkemøde.png
Debat DHF, ETF og DC.png

Debat: tillid og smidighed kan erstatte bureaukrati på hjælpemiddelområdet

Danish.care, Dansk Handicap Forbund og Ergoterapeutforeningen har sammen fire konkrete forslag til...

Læs mere
Unavngivet (600 × 338px).png

Velfærdsteknologi spiller en afgørende rolle i Robusthedskommissionens udspil for fremtidens sundhedsvæsen

Robusthedskommissionens udspil sætter retningen for fremtidens sundhedsvæsen med øget brug af...

Læs mere
VT2023 web.png

Det fulde program for Velfærdsteknologi anno 2023 er offentliggjort

Konferencen Velfærdsteknologi anno 2023 nærmer sig og den 10. oktober går det løs i Odense Congress...

Læs mere
UK_DC_PRE_ENTRY.jpg

Gratis workshop om forretningsmuligheder for hjælpemidler og velfærdsteknologi i UK

Danish.Care er medarrangør på en workshop d. 21. september 2023 i København om eksportmuligheder i...

Læs mere
Anders.jpg

Skalering og internationalisering af velfærdsteknologi hænger uløseligt sammen, hvis vi skal løfte indsatsen

Debat: Chefkonsulent i Danish.Care Anders Lyck Fogh-Schultz sætter fokus på sammenhængen mellem...

Læs mere
hospital (600 × 338px).png

En avanceret teknologisk løsning til optimering af sundhedsovervågning

WARD Clinical Support System appen er designet til effektivt at hjælpe sygeplejersker og læger med...

Læs mere
keynote layout 2 DC.png

Har Norge knækket implementeringskoden?

I de senere år har Norge markeret sig som en pioner inden for velfærdsteknologi og digital...

Læs mere
VT2023 web.png

Bliv udstiller på Velfærdsteknologi anno 2023 - 10. oktober i Odense Congress Center

Danish.Care sætter igen velfærdsteknologi og hjælpemidler på dagsordenen med den nationale...

Læs mere

Danish.Care

Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Forskerparken 10 E23
5230 Odense M

CVR: 2869 3222
_________________
Tlf. +45 3254 2425
E-mail: info@danish.care

Find vej

Tilmeld nyhedsbrev

Medlem af Danish.Care
Ikke medlem af Danish.Care*

*Afkrydsning af et af disse felter er nødvendig