Image6@2x

Anbefalingerne fra Sundhedsstrukturkommissionen skitserer muligheder. Høringsmøde 27. juni.

Anbefalingerne fra Sundhedsstrukturkommissionen, der blev lanceret den 11. juni, har været længe ventet og indeholder lovende anbefalinger, men afføder også flere uafklarede spørgsmål. I Danish.Care afgiver vi høringsinput til rapporten med deadline 6. august og vi afholder møde for alle medlemmer, der ønsker at komme til orde og med input til høringen den 27. juni kl. 10.00-11.00.

Sundhedsstrukturkommissionens rapport, der strækker sig over 420 sider samt bilag, har som overordnet mål at skabe bedre sammenhæng og mere lighed i fremtidens sundhedsvæsen. Rapporten centrerer sig om fremtidens behandlingsstruktur og lægedækning mere end forebyggelse og rehabilitering. Digitalisering har et særskilt fokus og prioriteres som en tværgående anbefaling og indsatsområde, men vi kan samtidig konstatere, at velfærdsteknologi kun er nævnt en enkelt gang, mens hjælpemiddelområdet behandles lidt grundigere.

Skel mellem sektorer under kritisk behandling
Rapporten kommer i forlængelse af Robusthedskommissionens udspil og ældreloven samt over ti års debatter om snitfladeproblemerne mellem sundhedslov og servicelov - specifikt om behandlingsredskaber og hjælpemidler. I branchen for hjælpemidler og velfærdsteknologi har mange af os været interesserede i, om kommissionen ville tage et seriøst opgør med de skel mellem sektorer og lovgivninger, der eksisterer: Sundhedslov, servicelov og nu også ældrelov, samt hjælpemidler, behandlingsredskaber, træningsredskaber og rehabilitering - alle forbundet af afgrænsningscirkulæret.

Anbefalingerne nævner muligheden for, at afgrænsningscirkulæret fjernes og erstattes af tydeligt defineret myndigheds- og finansieringsansvar. Dette ser vi som et positivt skridt. Samtidig er det afgørende, at snitfladerne til ældreområdet og ønskerne i den nye ældrelov bliver integreret. Generelt bliver kommissionen dog ikke særlig konkret, når det kommer til at erstatte afgrænsningscirkulæret og at lave mere glidende bevillinger.

"Det er påfaldende, at der har været så lidt fokus på konkrete løsninger, især set i lyset af, at vi fra Danish.Cares side sammen med andre aktører gentagne gange har påpeget udfordringerne omkring folk, der falder mellem to stole pga. afgrænsningscirkulæret. Hver gang er de blevet udskudt med henvisning til, at vi skulle vente på Strukturkommissionens udspil. Nu er den kommet, og vi kan konstatere, at vi igen skal afvente en yderligere behandling," siger Morten Rasmussen, direktør i Danish.Care.

Læs artikel: Tillid og smidighed bør erstatte bureaukrati på hjælpemiddelområdet (21. september 2023)

National enhed for digitalisering og data
Rapporten indeholder dog også forslag, som vækker optimisme. Kommissionen foreslår en ny organisering af arbejdet med digitalisering og data i sundhedsvæsenet. Dette skal sikre større national beslutnings- og eksekveringskraft samt fælles prioritering og retning for digitalisering og brug af data.

Når det kommer til retningslinjer for data, vil nationale retningslinjer kunne afhjælpe den nuværende situation, hvor landets kommuner fortolker juraen omkring databehandling forskelligt. Konsekvensen af dette er, at hvilken kommune du bor i, er altafgørende for, om du kan få gavn af tryghedsalarmer og anden velfærdsteknologi. Vi støtter denne anbefaling fuldt ud og glæder os over denne del af anbefalingerne.

Læs artikel i Mandag Morgen: Uklar jura stopper brug af velfærdsteknologi i kommunerne (25. marts 2024)

De kommende drøftelser og politiske behandlinger vil være afgørende for, hvilke modeller der ender med at blive implementeret, og vi står klar til at bidrage i denne proces. Høring finder sted indtil 6. august.

For Danish.Cares medlemmer: Onlinemøde om høring
Onlinemøde om branchens inputs til høring foregår på teams 27. juni klokken 10.00 - 11.00. Tilmelding er ikke nødvendig men få onlinelink ved henvendelse til kommunikationskonsulent Ditte Rønne Thygesen, på drt@danish.care, eller find det i Danish.Care Nyt fra 21. juni.

For spørgsmål omkring høringsinput kan direktør Morten Rasmussen kontaktes på mr@danish.care.

Sundhedsstrukturkommissionen.png
Kopi af Branchedag om eksport 2024 (600 x 338 px).png

Jysk Handi har knækket koden til det svenske marked

Det svenske marked for hjælpemidler og velfærdsteknologi er præget af grundighed og struktur og det...

Læs mere
DC JUL 2023.png

Julehilsen fra Danish.Care til alle medlemmer og samarbejdspartnere.

I det forgangne år er velfærdsteknologi og hjælpemidler igen for alvor kommet på radaren – i...

Læs mere
Ældre herre VT - HUSK fotocredit.png

Kommune og branchen: Eksportpotentialet for velfærdsteknologi er stort, lad os rykke på det

Morten Rasmussen, direktør i Danish.Care, Christian Budde, rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus...

Læs mere
Kørestol, uskarp.png

Danske Regioner: Vi skal have hurtig og ensartet adgang til hjælpemidler

"Borgerne skal have garanti for udlevering af de mest almindelige og simple hjælpemidler." Sådan...

Læs mere
Design uden navn (5).png (1)

Forskellige veje til fremtidens sundhedsvæsen: KL og Danske Regioner er langt fra enige om strukturen

Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner har begge præsenteret deres visioner ift....

Læs mere
Morten Rasmussen_DanishCare (2).JPG

Danish.Care og FOA: Der er brug for en national tilgang til implementering af teknologi i ældreplejen

Kommunerne står over for udfordringer med at digitalisere og implementere ny teknologi i ældreplejen...

Læs mere
ministerbesøg Rødovre (1).png

Erhvervsminister og ældreminister oplever velfærdsteknologi i brug på plejehjem

Mandag morgen besøgte Danish.Care sammen med ældreminister Mette Kierkgaard og erhvervsminister...

Læs mere
Design uden navn (7).png

Danske ældre er positivt stemt overfor velfærdsteknologi

Over en tredjedel af ældrerådene i danske kommuner er positivt stemt over for en øget implementering...

Læs mere
vvt.png

Erhvervs- og ældreministre: Velfærdsteknologi kan revolutionere ældreplejen

Der er et stort potentiale i velfærdsteknologi. Det betonede erhvervsminister Morten Bødskov og...

Læs mere

Danish.Care

Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Forskerparken 10 E23
5230 Odense M

CVR: 2869 3222
_________________
Tlf. +45 3254 2425
E-mail: info@danish.care

Find vej

Tilmeld nyhedsbrev

Medlem af Danish.Care
Ikke medlem af Danish.Care*

*Afkrydsning af et af disse felter er nødvendig