Image6@2x

Kommuner bremser brug af nye teknologier pga. GDPR og risici for dataoverførsler til tredjelande

Flere leverandører med cloudbaserede løsninger, hvor data gemmes i skyen, oplever at kommuner ikke kan tage løsningerne i brug pga. GDPR-reglerne og risikoen for, at data potentielt kan overføres til tredjelande som USA.

Udfordringerne er aktualiseret af f.eks. Københavns Kommune, der har arbejdet med problemstillingen i længere tid og som 23. august, på foranledning af en henvendelse fra Danish.Care, afholdt et orienteringsmøde for at redegøre for kommunens tilgang. Henvendelsen fandt sted på vegne af virksomheden Brane, der er medlem af Danish.Care. 

Ingen amerikanske cloudløsninger i det offentlige
Det kan være kompliceret stof – men kort fortalt er det no-go at handle med det offentlige, hvis en løsning har en amerikansk cloudløsning og persondata. Det kan være en cloudløsning i Google, Amazon, Microsoft m.v. og det kan også gøre sig gældende, selvom data fysisk er lagret i EU. Problemet opstår i og med, at USAs myndigheder kan kræve at få udleveret oplysningerne, herunder personoplysningerne, som er lagret i skyen. Det kan f.eks. være umiddelbart uskyldige oplysninger om en borger på et dansk plejehjem. Og alene den potentielle risiko for at data kan overføres ud af landet, er nok til at løsningen ikke kan tages i brug. 

Alternativerne mangler
Udfordringen er, at der ikke findes brugbare alternative europæiske leverandører. Løsninger baserede på cloud-løsninger der ikke er amerikanske eller som opererer med ekstra 3-lags kryptering, er i praksis ikke anvendelige.

Danish.Care tager sagen alvorligt
Fra Danish.Cares side fortsætter vi med at søge afklaring på de muligheder branchens virksomheder har som leverandører af cloud-afhængige løsninger til kommuner og regioner. Udfordringerne rammer mange forskellige virksomheder på tværs af kommuner og regioner og på tværs af områder, og det risikerer selv sagt at bremse innovation og nye løsninger, som efterspørges i kommunerne. Løsningerne bør findes i fællesskab og på nationalt og på EU-plan. Herhjemme er Datatilsynet den ansvarlige myndighed, som også fortolker loven og har udgivet en række vejledninger om emnet.

Står I med udfordringer i forbindelse med Cloud-løsninger til det offentlige?
Medlemmer, der har oplevet udfordringer ift. cloud-løsninger og tredjelande bedes kontakte Morten Rasmussen på mr@danish.care for en nærmere dialog om problematikken og mulige løsninger.

Yderligere information kan findes her:
Datatilsynets Vejledning om cloud, marts 2022: www.datatilsynet.dk/Media/637824109172292652/Vejledning%20om%20cloud.pdf

Datatilsynets Vejledning om Overførsel af personoplysninger til tredjelande, juni 2022: www.datatilsynet.dk/Media/637902777513932912/Vejledning%20om%20overf%c3%b8rsel%20til%20tredjelande.pdf

Datatilsynets information om Tredjelandsoverførsler: www.datatilsynet.dk/internationalt/tredjelandsoverfoersler

Datatilsynets Pod-casts om GDPR, herunder om tredjelandsoverførsler og Schrems II: www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne/podcast

KL om overførsel af data til tredjelande, Schrems II-dommen: www.kl.dk/okonomi-og-administration/digitalisering-og-teknologi/databeskyttelse-og-informationssikkerhed/schrems-ii-dommen/

 

Design uden navn (1).png
Debat DHF, ETF og DC.png

Debat: tillid og smidighed kan erstatte bureaukrati på hjælpemiddelområdet

Danish.care, Dansk Handicap Forbund og Ergoterapeutforeningen har sammen fire konkrete forslag til...

Læs mere
Unavngivet (600 × 338px).png

Velfærdsteknologi spiller en afgørende rolle i Robusthedskommissionens udspil for fremtidens sundhedsvæsen

Robusthedskommissionens udspil sætter retningen for fremtidens sundhedsvæsen med øget brug af...

Læs mere
VT2023 web.png

Det fulde program for Velfærdsteknologi anno 2023 er offentliggjort

Konferencen Velfærdsteknologi anno 2023 nærmer sig og den 10. oktober går det løs i Odense Congress...

Læs mere
UK_DC_PRE_ENTRY.jpg

Gratis workshop om forretningsmuligheder for hjælpemidler og velfærdsteknologi i UK

Danish.Care er medarrangør på en workshop d. 21. september 2023 i København om eksportmuligheder i...

Læs mere
Anders.jpg

Skalering og internationalisering af velfærdsteknologi hænger uløseligt sammen, hvis vi skal løfte indsatsen

Debat: Chefkonsulent i Danish.Care Anders Lyck Fogh-Schultz sætter fokus på sammenhængen mellem...

Læs mere
hospital (600 × 338px).png

En avanceret teknologisk løsning til optimering af sundhedsovervågning

WARD Clinical Support System appen er designet til effektivt at hjælpe sygeplejersker og læger med...

Læs mere
keynote layout 2 DC.png

Har Norge knækket implementeringskoden?

I de senere år har Norge markeret sig som en pioner inden for velfærdsteknologi og digital...

Læs mere
VT2023 web.png

Bliv udstiller på Velfærdsteknologi anno 2023 - 10. oktober i Odense Congress Center

Danish.Care sætter igen velfærdsteknologi og hjælpemidler på dagsordenen med den nationale...

Læs mere

Danish.Care

Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Forskerparken 10 E23
5230 Odense M

CVR: 2869 3222
_________________
Tlf. +45 3254 2425
E-mail: info@danish.care

Find vej

Tilmeld nyhedsbrev

Medlem af Danish.Care
Ikke medlem af Danish.Care*

*Afkrydsning af et af disse felter er nødvendig