Image6@2x

6 grunde til, at Danish.Care hilser det nye regeringsgrundlag velkommen

14. december præsenterede den nye SVM-regering sit regeringsgrundlag. Et regeringsgrundlag, som giver flere gode grunde til at være optimistisk, hvis man som os brænder for velfærdsteknologi og hjælpemidler. 6 gode grunde ridser vi op i denne artikel.

Det er nok gået de færreste forbi, at både vores pleje- og ældresektor samt sundhedsvæsenet er belastet. Vi mangler arbejdskraft, og sektorerne er præget af både rekrutteringsudfordringer, slid på personalet og medarbejdere, der forlader faget. Derfor er vi i brancheforeningen for hjælpemidler og velfærdsteknologi fulde af optimistisk tro på, at den nye SVM-regering vil gøre alvor af at sætte fokus på de teknologiske løsninger, der kan aflaste og løfte ovennævnte sektorer. Vi har her opridset (mindst) 6 gode grunde til at hilse regeringsgrundlaget velkomment:

1: Et opgør med kassestyringen i kommuner og regioner skal forbedre fremtidens sundhedsvæsen
I regeringsgrundlaget fremlægges behovet for bedre samspil imellem det specialiserede sundhedsvæsen, sygehusene, som regionerne driver, og det nære sundhedsvæsen i kommunerne. Derfor nedsættes en strukturkommission som skal forme modellen for, at der samarbejdes på tværs af fagligheder. og at patienten får et sammenhængende forløb i sin kontakt med sundhedsvæsenet. Strukturkommissionen nedsættes inden udgangen af 1. kvartal af 2023, med henblik på at afrapportere i foråret 2024.

Danish.Care har længe advokeret for et opgør med kassestyringen i kommuner og regioner. Patienter og borgere kommer alt for ofte i klemme, fordi kommuner og regioner ikke samarbejder optimalt. Serviceloven og sundhedsloven tænkes for opdelt, selvom borgere og patienters behov er komplekse. Derfor oplever en lang række danskere sig desværre ofte som faldet mellem to stole. Ligeledes er der problematikken omkring, hvornår noget er et hjælpemiddel, som kommunen står for, og hvornår noget er et behandlingsredskab, der er regionernes ansvarsområde. Lad os en gang for alle få taget et opgør med kassetænkningen, så danskerne kan få den hjælp de har brug for, uden processen skal kompliceres af kategoriske opdelinger og kasser, der sommetider clasher med virkeligheden.

Regeringen ønsker at igangsætte en bred offentlig debat, der involverer medarbejdere, patienter, pårørende, eksperter og andre aktører omkring sundhedsvæsnet, og det er vi selvfølgelig med på. 

2: Sundhedsfond skal reducere arbejdskraftudfordringen
Den nye SVM-regering ønsker at oprette en ny sundhedsfond i hospitalsvæsenet, der har til formål at vedligeholde og modernisere teknologiske løsninger på Danmarks sygehuse. Formålet er at imødekomme den arbejdskraftudfordring vi aktuelt oplever i sundhedsvæsenet, og dermed skabe let og lige adgang til forebyggelse og sundhedsbehandling. Det er positivt at regeringen ser potentialet i velfærdsteknologi ift. at reducere arbejdskraftudfordringen – det er uden tvivl til stede, og det er også noget vi forsøger at synliggøre i Danish.Care - senest med vores løsningskatalog med 26 implementeringsklare, arbejdskraftbesparende teknologier. Dog ville det allerede her være oplagt at tage opgøret med den kassetænkning vi tidligere var inde på, og lave en sundhedsfond der dækker hele sundhedsvæsenet – både det der ligger i kommuner og det som ligger i regionerne.

3: Nyt offentlig-privat samarbejde skal sikre ligestilling på konkurrence, finansiering og bedre partnerskaber – bl.a. ift. velfærdsteknologi
Af det nye regeringsgrundlag fremgår det, at regeringen vil etablere et offentlig-privat samarbejde, som skal sikre ligestilling på konkurrence mellem leverandører, skabe bedre muligheder for privat medfinansiering, og skabe forudsætninger for, at partnerskaber kan give nye muligheder for at kommercialisere løsninger, f.eks. i forhold til velfærdsteknologi. Som brancheorganisation for udbyderne af selvsamme velfærdsteknologier hilser vi selvfølgelig denne målsætning velkommen, og vi står til rådighed for regeringen, når de får brug for viden om hvordan velfærdsteknologi kan blive en endnu større del af løsningen på velfærdssamfundets udfordring.

»Vi har stor viden og kendskab til konkrete løsninger. Eksempelvis har vi lige udgivet et løsningskatalog der skaber overblik over nogle af de teknologiske løsninger der findes i dag. Mange af løsningerne i vores løsningskatalog er ‘plug and play’ og kan medvirke til at afhjælpe manglen på arbejdskraft hurtigt,« siger Morten Rasmussen, direktør i Danish.Care.

4: Visitation og sagsbehandling af hjælpemidler skal gøres lettere
Ifølge den nye SVM-regering skal man som dansker med et handicap, have tilbudt den rette hjælp uanset, hvor komplekse behov man har, og det skal ske med kortere sagsbehandlingstid og enklere visitation – som det lyder i regeringsgrundlaget: Personer med handicap oplever ofte lang sagsbehandling af visitation til hjælpemidler. Regeringen ønsker at forenkle reglerne for visitation til hjælpemidler, så borgerne oplever øget tilgængelighed, mindre ventetid og mere smidig visitation, ikke mindst for at sikre, at flere borgere med handicap også kan blive en del af arbejdsmarkedet.

I Danish.Care kender vi alt for godt til eksemplerne på langsommelig og urimelig sagsbehandling for bevilling af hjælpemidler. Det kan opleves som en kamp for den enkelte eller for familien. Der er fordyrende og spild af både menneskelige og økonomiske ressourcer. Og det bidrager ikke til lighed i sundhed, når der er forskellige i visitation og bevillinger på tværs af kommunerne. Nu må der være flertal for at gøre noget ved de gode intentioner.

5: Ny life science-strategi
Regeringsgrundlaget nævner også, at vi får en ny life science-strategi at se. Det bliver den tredje i rækken og de to foregående har været spydspids for at fremme life science-branchens rammevilkår – både nationalt og internationalt. Mere af det, tak. Vi bidrager selvsagt også til den nye life science strategi med ønsker og synspunkter fra virksomhederne indenfor den del af life science og medicinsk udstyr, der udgøres af hjælpemidler og velfærdsteknologi.

6: Danske styrkepositioner skal have bedre forudsætninger – herunder velfærdsteknologi
Endelig orienterer Regeringen sig også mod erhvervslivet ift. vækst og eksport. Danmark er et eksportorienteret land og Regeringen vil arbejde for gode vækst- og konkurrencevilkår for erhvervslivet. Herunder skal der arbejdes for at nye danske iværksættere kan få bedre muligheder for at få både danske og udenlandske investorer til at fremme deres vækst. Regeringen vil specifikt understøtte og udvikle de danske styrkepositioner, herunder en ny dansk styrkeposition som velfærdsteknologi.

Regeringen vil arbejde med vækstplaner og der udarbejdes en samlet globaliseringsstrategi for dansk erhvervsliv i erkendelse af eksporterhvervenes centrale rolle for det danske samfund. Endelig vil regeringen udvikle og fastholde Danmark som et digitalt foregangsland og udstillingsvindue. Digitalisering skal bruges til at skabe værdi for borgere, virksomheder, for personalet i den offentlige sektor og for landet som helhed.

Branchen for hjælpemidler og velfærdsteknologi har de sidste mange år løbende stået på mål for, at rammevilkårene for branchen skal styrkes, hvis den skal vækste, blive en styrkeposition og skabe et reelt eksporteventyr for Danmark.

”Alt i alt rummer det nye regeringsgrundlag en række tiltag, som ser lovende ud for alle, der ligesom os arbejder med velfærdssamfundet og med hjælpemidler, velfærdsteknologi og de mennesker de gør en forskel for. Jeg synes det er positivt, at der flere steder er specifikt fokus på velfærdsteknologi og hjælpemidler i regeringsgrundlaget – og regeringen prioriterer et sammenhængende sundhedsvæsen, et erhvervsliv i vækst både herhjemme og på eksportmarkederne og nye og bedre muligheder på offentlig-privat samarbejde om velfærd. Vi er klar til at følge det til dørs”, siger Morten Rasmussen, direktør i Danish.Care.

 

Læs mere

Læs mere om Danish.Cares løsningskatalog om velfærdsteknologier, der sparer arbejdskraft her

Få seneste nyt om branchen for hjælpemidler og velfærdsteknologi - tilmeld dig vores nyhedsbrev her (midt på siden)

Læs regeringsgrundlaget for SVM regeringen her

Læs interview i CareTech med Morten Rasmussen om behovet for Fælles lovgivningsramme for velfærdsteknologi på tværs af sektorer

Regeringsgrundlag.png (1)
Årsdag 2024, Center for Ledelse (1).jpg

Se det fulde program: Årsdag 2024 med generalforsamling

Den 30. april inviterer vi alle medlemmer til Årsdag med generalforsamling i København.

Læs mere
OT Show 2024_web.jpg

Tag med Danish.Care til The OT Show 2024 i Birmingham i november

Til The OT Show i november 2024 planlægger Danish.Care en fællesstand med eget konferencespor og...

Læs mere
Rehacare 2024.jpg

Tag med Danish.Care på RehaCare 2024

Tag med Danish.Care på eksportfremstød i Düsseldorf på RehaCare og deltag på Pavilion of Denmark med...

Læs mere
Markedsbesoeg_Netherlands_2024_Danish_Care.jpg

Markedsbesøg i Nederlandene 11.-13. juni 2024

Tag med på markedsbesøg til Nederlandene i juni måned.

Læs mere
MEDICA 2024 (2).jpg

Tag med Danish.Care til Medica i Düsseldorf

Har du interesse for salg af rehabiliteringsudstyr og sundheds- og velfærdsteknologi, både i...

Læs mere
CareNet_CareWare_2024_DC.jpg

Konferencedag 2024: Arbejdskraftfrigørende Teknologier | Vejen til Bæredygtig Velfærd

På konferencedagen Arbejdskraftfrigørende Teknologier | Vejen til Bæredygtig Velfærd sætter CareNet...

Læs mere
H&R lys baggrund 2025.png

1 år til Health & Rehab den 4. - 6. marts 2025

Det er med stor fornøjelse, at vi igen i 2025 kan præsentere Danmarks førende fagmesse inden for...

Læs mere

Danish.Care

Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Forskerparken 10 E23
5230 Odense M

CVR: 2869 3222
_________________
Tlf. +45 3254 2425
E-mail: info@danish.care

Find vej

Tilmeld nyhedsbrev

Medlem af Danish.Care
Ikke medlem af Danish.Care*

*Afkrydsning af et af disse felter er nødvendig