Image6@2x

Politik: Ny specialeplan skal øge kvaliteten på handicapområdet

Torsdag den 19. marts præsenterede regeringen sin nye specialeplan, som bl.a. skal sikre borgere med handicap den specialiserede hjælp de har brug for. Planen sætter fokus på lige adgang til hjælp og behandling uanset handicap og geografi, og grundlaget for hjælpen skal være fagligt kompetent. Planen skal implementeres trinvis frem til år 2030. 

"Målet er, at børn, unge og voksne med handicap eller sociale problemer skal opleve, at der er et fagligt kompetent grundlag for den hjælp, de tilbydes, uanset hvor i landet de bor, og hvor komplekse behov de har, så alle kan leve et liv med ligeværdige muligheder." Skriver Astrid Kragh, Social- og ældreminister.

Du kan læse hele specialeplanen her

Hvert speciale skal have en specialebeskrivelse
En gruppe af borgere har komplekse behov - og i nogle tilfælde også behov, som kun få har. I rapporten om specialeplanen redegøres for, at det kan være svært for de 98 kommuner hver især at udvikle og opretholde specialiseret viden om alle komplekse behov og de dertil hørende støttemuligheder. Derfor skal området styrkes via bedre visitationsredskaber og mere konkrete guidelines til, hvordan støtten skal udformes. Dette skal skabe lettere adgang til højt specialiseret viden om, hvordan man tilpasser behandling til borgerens specifikke behov - ligegyldigt hvilken kommune man befinder sig i.

Regeringen foreslår mere konkret: "At der for hvert speciale nedsættes en specialistgruppe, der skal udarbejde en specialebeskrivelse Specialebeskrivelsen skal definere målgrupper, typer af indsatser og specialfunktioner inden for specialet, herunder hvilke krav der skal gælde for tilbud, som varetager specialfunktioner" (Et liv med ligeværdige muligheder 2022).

Yderligere skal det gøres lettere for kommunerne og regionerne at etablere specialfunktioner, ved nye muligheder for finansiering via lån.

Nationalt Rådgivende Udvalg for Specialplanlægning
Der skal nedsættes et permanent Nationalt Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning på socialområdet. Rådets funktion bliver at rådgive Socialstyrelsen i implementeringen af specialeplanen. Udvalget skal sammensættes af centrale aktører på socialområdet; KL, Danske Regioner, Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogernes Landsorganisation, FOA, Danske Handicaporganisationer m.fl.

Anbefalinger - ikke krav
Udspillet ligger op til anbefalinger og tilbud - ikke krav til kommunerne og de pålægges derfor ikke at følge de anbefalinger, eller benytte de tilbud, som udspillet ligger op til. Det møder kritik, bl.a. fra Dansk Handicap Forbund. De påpeger, at der kun skabes forandring, hvis kommunerne forpligtes til at tage handling.

Læs Dansk Handicap Forbunds udmelding om planen her

Danske Handicaporganisationer er ligeledes skuffede over specialeplanen. De mener at ambitionerne med specialeplanen er for små, og at der mangler finansiering.

Læs Danske Handicap Organisationers artikel her

Specialeplanen kommer efter kritik fra Rigsrevisionen
Specialeplanen kommer efter en evaluering af det specialiserede socialområde. Statsrevisorerne påpeger, at Social- og Ældremi­ni­ste­­riets tilsyn med kommunernes for­valt­ning af service­lovens bestemmelser på handicapområdet har været utilfredsstillende. I mange tilfælde er serviceloven sågar ikke overholdt. I praksis er det kommet til udtryk i sager, hvor kommuner ikke har overholdt loven ifbm. ydelser til borgere med handicap.

Læs Rigsrevisionens beretning her 

 

Specialeplan til nyhedsbrev.png
Velfærdsteknologidage2024_600x338px.jpg

Kom til Velfærdsteknologidage 2024

Danish.Care inviterer til Velfærdsteknologidage 2024 i samarbejde med Videnscenter for...

Læs mere
Folkemødedebat 2024_Grafik.png

Folkemødet: Mød Danish.Care og branchen for hjælpemidler her

Om en måned er der igen Folkemøde i Allinge på Bornholm og vi inviterer til Life Science bar og...

Læs mere
Design uden navn (11).jpg

Forebyggelsesalliancen sender 10 forpligtende målsætninger til regeringen

Danish.Care er medlem af Forebyggelsesalliancen, og vi har den 27. maj 2024 sendt 10 forpligtende...

Læs mere
Fotocredit Morten MuntheSafecall.png

Nye regler for magtanvendelse kan spænde ben for branchens virksomheder

Folketingets partier forhandler i disse uger om en ny lovgivning (L188) om bl.a. magtanvendelse og...

Læs mere
OT Show 2024_web (1).jpg

Tag med Danish.Care til The OT Show 2024 i Birmingham i november: Se pris og setup her

Til The OT Show i november 2024 planlægger Danish.Care en fællesstand med eget konferencespor og...

Læs mere
Nybestyrelse2024.jpg

To nye bestyrelsesmedlemmer i Danish.Care og genvalg af brancheforeningens formandskab

På Danish.Cares ordinære generalforsamling den 30. april 2024 fik vi valgt to nye medlemmer til...

Læs mere

Danish.Care

Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Forskerparken 10 E23
5230 Odense M

CVR: 2869 3222
_________________
Tlf. +45 3254 2425
E-mail: info@danish.care

Find vej

Tilmeld nyhedsbrev

Medlem af Danish.Care
Ikke medlem af Danish.Care*

*Afkrydsning af et af disse felter er nødvendig