Image6@2x

Politik: Ny specialeplan skal øge kvaliteten på handicapområdet

Torsdag den 19. marts præsenterede regeringen sin nye specialeplan, som bl.a. skal sikre borgere med handicap den specialiserede hjælp de har brug for. Planen sætter fokus på lige adgang til hjælp og behandling uanset handicap og geografi, og grundlaget for hjælpen skal være fagligt kompetent. Planen skal implementeres trinvis frem til år 2030. 

"Målet er, at børn, unge og voksne med handicap eller sociale problemer skal opleve, at der er et fagligt kompetent grundlag for den hjælp, de tilbydes, uanset hvor i landet de bor, og hvor komplekse behov de har, så alle kan leve et liv med ligeværdige muligheder." Skriver Astrid Kragh, Social- og ældreminister.

Du kan læse hele specialeplanen her

Hvert speciale skal have en specialebeskrivelse
En gruppe af borgere har komplekse behov - og i nogle tilfælde også behov, som kun få har. I rapporten om specialeplanen redegøres for, at det kan være svært for de 98 kommuner hver især at udvikle og opretholde specialiseret viden om alle komplekse behov og de dertil hørende støttemuligheder. Derfor skal området styrkes via bedre visitationsredskaber og mere konkrete guidelines til, hvordan støtten skal udformes. Dette skal skabe lettere adgang til højt specialiseret viden om, hvordan man tilpasser behandling til borgerens specifikke behov - ligegyldigt hvilken kommune man befinder sig i.

Regeringen foreslår mere konkret: "At der for hvert speciale nedsættes en specialistgruppe, der skal udarbejde en specialebeskrivelse Specialebeskrivelsen skal definere målgrupper, typer af indsatser og specialfunktioner inden for specialet, herunder hvilke krav der skal gælde for tilbud, som varetager specialfunktioner" (Et liv med ligeværdige muligheder 2022).

Yderligere skal det gøres lettere for kommunerne og regionerne at etablere specialfunktioner, ved nye muligheder for finansiering via lån.

Nationalt Rådgivende Udvalg for Specialplanlægning
Der skal nedsættes et permanent Nationalt Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning på socialområdet. Rådets funktion bliver at rådgive Socialstyrelsen i implementeringen af specialeplanen. Udvalget skal sammensættes af centrale aktører på socialområdet; KL, Danske Regioner, Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogernes Landsorganisation, FOA, Danske Handicaporganisationer m.fl.

Anbefalinger - ikke krav
Udspillet ligger op til anbefalinger og tilbud - ikke krav til kommunerne og de pålægges derfor ikke at følge de anbefalinger, eller benytte de tilbud, som udspillet ligger op til. Det møder kritik, bl.a. fra Dansk Handicap Forbund. De påpeger, at der kun skabes forandring, hvis kommunerne forpligtes til at tage handling.

Læs Dansk Handicap Forbunds udmelding om planen her

Danske Handicaporganisationer er ligeledes skuffede over specialeplanen. De mener at ambitionerne med specialeplanen er for små, og at der mangler finansiering.

Læs Danske Handicap Organisationers artikel her

Specialeplanen kommer efter kritik fra Rigsrevisionen
Specialeplanen kommer efter en evaluering af det specialiserede socialområde. Statsrevisorerne påpeger, at Social- og Ældremi­ni­ste­­riets tilsyn med kommunernes for­valt­ning af service­lovens bestemmelser på handicapområdet har været utilfredsstillende. I mange tilfælde er serviceloven sågar ikke overholdt. I praksis er det kommet til udtryk i sager, hvor kommuner ikke har overholdt loven ifbm. ydelser til borgere med handicap.

Læs Rigsrevisionens beretning her 

 

Specialeplan til nyhedsbrev.png
annoncebillede_Fremtidens Sundhedsvæsen.png

Danish.Care inviterer til fælles indsats for kvalitet i fremtidens social- og sundhedsvæsen

Danish.Care inviterer til fælles indsats for kvalitet i fremtidens social- og sundhedsvæsen, i en...

Læs mere
Health-rehab_nyhed2023_dato1 (1).jpg

Genbestilling af stand til Health & Rehab 2023

Det er med stor fornøjelse, at vi igen kan præsentere Skandinaviens førende fagmesse inden for...

Læs mere
AccessabilitiesExpo2022danish.care.jpg

Tag med på AccessAbilities Expo i Dubai

AccessAbilities Expo er det største event i Mellemøsten, Afrika og Sydasien dediceret til folk med...

Læs mere
Health-rehab2023_DK_dato.jpg

Nedtællingen er begyndt: Vi ses om 12 måneder til årets, nationale begivenhed i branchen!

Om præcis 1 år er vi atter samlet på Health & Rehab til tre inspirationsrige dage med fokus på...

Læs mere
VT22-grafik til Danish.Care (600x400).jpg

Konference: Velfærdsteknologi anno 2022 - Bliv udstiller!

Danish.Care sætter igen i år velfærdsteknologi og hjælpemidler på dagsordenen med den nationale...

Læs mere
Specialeplan til nyhedsbrev.png

Politik: Ny specialeplan skal øge kvaliteten på handicapområdet

Torsdag den 19. marts præsenterede regeringen sin nye specialeplan, som skal sikre borgere med...

Læs mere
Digitaliseringsstrategi til nyhedsbrev stort.png

Politik: Ny digitaliseringsstrategi - regeringen satser på velfærdsteknologi for at sikre fremtidens velfærd

Den 5. maj lancerede regeringen en ny digitaliseringsstrategi, der skal være retningsgivende for...

Læs mere
Altenpflege 2022.jpg

Denmark back in Germany!

I dagene 26.-28. april stod Danish.Care i spidsen, for det første store eksportfremstød til...

Læs mere
Rehacare-nyhed.jpg

Har du interesse i salg af hjælpemidler og velfærdsteknologi i Tyskland og globalt?

Så kan du være med, når Danish.Care arrangerer en dansk fællesstand på RehaCare i Düsseldorf den...

Læs mere
Medica---nyhed.jpg

Se morgendagens medicinske teknologi i dag! Bliv en del af det medicinske teknologisamfund og deltag på MEDICA 2022

Tag med på MEDICA i Düsseldorf den 14.-17. november 2022 på Pavilion of Denmark sammen med DI,...

Læs mere
Collage_Branchedag_2022_nyhedsbrev.png

Dialog og debat om branchens rammevilkår med erhvervsministeren, KL, CO-PI og Corydon

Danish.Cares årlige Branchedag løb af stablen den 7. april. Dagen var præget af rigtig god stemning...

Læs mere
Christian_til_nyhed_hjemmeside.jpg (1)

Danish.Care har fået ny bestyrelsesformand

Christian Gammelgaard Olesen fra Wolturnus er ny formand for brancheforeningen. Yderligere har...

Læs mere

Danish.Care

Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Forskerparken 10 E23
5230 Odense M

CVR: 2869 3222
_________________
Tlf. 3254 2425
E-mail: info@danish.care

Find vej

Tilmeld nyhedsbrev

Danish.Care Nyt udkommer ca. 2 gange om måneden. Nyhedsbrevet er kun for medlemmer af Danish.Care. Ønsker du at modtage nyhedsbrevet send en
E-mail 
til: mpl@danish.care

up.arrow-red