Image6@2x

Politik: Ny specialeplan skal øge kvaliteten på handicapområdet

Torsdag den 19. marts præsenterede regeringen sin nye specialeplan, som bl.a. skal sikre borgere med handicap den specialiserede hjælp de har brug for. Planen sætter fokus på lige adgang til hjælp og behandling uanset handicap og geografi, og grundlaget for hjælpen skal være fagligt kompetent. Planen skal implementeres trinvis frem til år 2030. 

"Målet er, at børn, unge og voksne med handicap eller sociale problemer skal opleve, at der er et fagligt kompetent grundlag for den hjælp, de tilbydes, uanset hvor i landet de bor, og hvor komplekse behov de har, så alle kan leve et liv med ligeværdige muligheder." Skriver Astrid Kragh, Social- og ældreminister.

Du kan læse hele specialeplanen her

Hvert speciale skal have en specialebeskrivelse
En gruppe af borgere har komplekse behov - og i nogle tilfælde også behov, som kun få har. I rapporten om specialeplanen redegøres for, at det kan være svært for de 98 kommuner hver især at udvikle og opretholde specialiseret viden om alle komplekse behov og de dertil hørende støttemuligheder. Derfor skal området styrkes via bedre visitationsredskaber og mere konkrete guidelines til, hvordan støtten skal udformes. Dette skal skabe lettere adgang til højt specialiseret viden om, hvordan man tilpasser behandling til borgerens specifikke behov - ligegyldigt hvilken kommune man befinder sig i.

Regeringen foreslår mere konkret: "At der for hvert speciale nedsættes en specialistgruppe, der skal udarbejde en specialebeskrivelse Specialebeskrivelsen skal definere målgrupper, typer af indsatser og specialfunktioner inden for specialet, herunder hvilke krav der skal gælde for tilbud, som varetager specialfunktioner" (Et liv med ligeværdige muligheder 2022).

Yderligere skal det gøres lettere for kommunerne og regionerne at etablere specialfunktioner, ved nye muligheder for finansiering via lån.

Nationalt Rådgivende Udvalg for Specialplanlægning
Der skal nedsættes et permanent Nationalt Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning på socialområdet. Rådets funktion bliver at rådgive Socialstyrelsen i implementeringen af specialeplanen. Udvalget skal sammensættes af centrale aktører på socialområdet; KL, Danske Regioner, Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogernes Landsorganisation, FOA, Danske Handicaporganisationer m.fl.

Anbefalinger - ikke krav
Udspillet ligger op til anbefalinger og tilbud - ikke krav til kommunerne og de pålægges derfor ikke at følge de anbefalinger, eller benytte de tilbud, som udspillet ligger op til. Det møder kritik, bl.a. fra Dansk Handicap Forbund. De påpeger, at der kun skabes forandring, hvis kommunerne forpligtes til at tage handling.

Læs Dansk Handicap Forbunds udmelding om planen her

Danske Handicaporganisationer er ligeledes skuffede over specialeplanen. De mener at ambitionerne med specialeplanen er for små, og at der mangler finansiering.

Læs Danske Handicap Organisationers artikel her

Specialeplanen kommer efter kritik fra Rigsrevisionen
Specialeplanen kommer efter en evaluering af det specialiserede socialområde. Statsrevisorerne påpeger, at Social- og Ældremi­ni­ste­­riets tilsyn med kommunernes for­valt­ning af service­lovens bestemmelser på handicapområdet har været utilfredsstillende. I mange tilfælde er serviceloven sågar ikke overholdt. I praksis er det kommet til udtryk i sager, hvor kommuner ikke har overholdt loven ifbm. ydelser til borgere med handicap.

Læs Rigsrevisionens beretning her 

 

Specialeplan til nyhedsbrev.png
CTC og Heyfunding web.jpg

CareTech CHALLENGE i nyt overblik over økosystemet for startups

Heyfunding og Techsavvy har netop udgivet et overblik over økosystemet for startups, som skal gøre...

Læs mere
25. - 26. oktober 2023.jpg

Eksportfremstød: Deltag på Pavilion of Denmark på Fokus Hjälpmedel i Stockholm

Eksportfremstød med støtte fra The Trade Council
Deltag på Pavilion of Denmark på Fokus...

Læs mere
Design uden navn (4).jpg

Delegationsbesøg i UK - skal I med?

Tag med på delegationsbesøg i UK med Danish.Care og Trade Council den 21. - 22. marts.

Læs mere
Årsdag grafik2.png

Danish.Care inviterer til Årsdag 2023

Danish.Cares Årsdag 2023 med generalforsamling afholdes den 13. april på Dokk1 i Aarhus. Dagen er...

Læs mere
2023-04-20-Naar-Innovation-Lykkes-Paa-Tvaers_ny-2.jpg

Når Innovation Lykkes På Tværs 2023

Danish.Care deltager sammen med Danish Life Science Cluster på "Når Innovation Lykkes på Tværs" den...

Læs mere
Altenpflege 2023_2.png

Eksportfremstød: Deltag på Pavilion of Denmark på Altenpflege 2023

Altenpflege 2023 messen afholdes i Nürnberg i Sydtyskland, og når dørene slår op til foråret, vil...

Læs mere
Care for inno samarbejde web.png

Danish.Care indgår samarbejde med den tyske cluster-organisation Care for Innovation 

Danish.Care har indgået et samarbejde med Care for Innovation, en tysk cluster-organisation for...

Læs mere
Branchedag om eksport 2023 collage.jpg

Årets eksportdag gav kulturindsigter og udsyn omkring eksportmuligheder i både nabolande og fjernere egne

I samarbejde med The Trade Council afholdt vi d. 31 januar Branchedag om eksport. En dag som både...

Læs mere
SDG Webinar 9. februar.png

Udenrigsministeret inviterer til webinar: Inspirationssession om bæredygtighed i eksport

Skal I arbejde mere med bæredygtighed i forbindelse med eksport? Deltag i dette gratis webinar den...

Læs mere
Velkommen til nye medlemmer.png

Danish.Care har vokseværk

Danish.Care byder velkommen til 13 nye medlemmer

Læs mere

Danish.Care

Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Forskerparken 10 E23
5230 Odense M

CVR: 2869 3222
_________________
Tlf. +45 3254 2425
E-mail: info@danish.care

Find vej

Tilmeld nyhedsbrev

Medlem af Danish.Care
Ikke medlem af Danish.Care*

*Afkrydsning af et af disse felter er nødvendig

up.arrow-red