Image6@2x

Invitation til dialog om faldforebyggende teknologier

Københavns Kommune inviterer til dialog: Fokus: Faldteknologier, som forebygger og afhjælper fald blandt ældre

Københavns Kommune har et ønske om at bliver klogere på nye løsninger, som kan være med til at sikre færre fald blandt vores ældre medborgere. Vi overvejer blandt andet at igangsætte en række nye afprøvninger på vores enheder, i tæt dialog med den danske branche for hjælpemidler og velfærdsteknologi.

Vi ønsker derfor at indgå i dialog med private virksomheder, producenter og leverandører, der med innovative hjælpemidler og velfærdsteknologi arbejder for at forebygge og afhjælpe faldulykker. 

Det er kommunens ønske at indsamle viden om eksisterende løsninger samt eventuelle innovationsmuligheder. Hvis dialogen viser, at der er behov for at udvikle nye løsninger, i et offentlig-privat innovationssamarbejde, kan der også være interesse for det.

Dialogen vil tage afsæt i vores udstilling om fald, i vores Living Lab i Valby under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Her fremviser vi løbende en kombination af fakta, udfordringer og fortællinger, der illustrer implikationer og udfordringer med faldulykker.

Københavns Kommune har i forvejen en række indsatser og teknologier til at forebygge og afhjælpe fald blandt ældre borgere, bl.a. digitalt understøttet genoptræning, styrke- og balancetræning, sensorlys foruden nødkald mm. Derudover har kommunen sammen med Aalborg og Århus Kommune i projektet Tryghed i Eget Hjem fokus på fald og faldforebyggelse. Senest har ældre borgere desuden afprøvet kurser i faldteknikker fra en privat virksomhed.

I løbet af 2022 ønsker vi at udbygge vores faldudstilling i tæt dialog med forskere, virksomheder og medarbejdere på tværs af kommunen og den danske branche.

Invitation til dialog og muligt samarbejde

Københavns Kommune vil derfor gerne i dialog med virksomheder om:

  • Forebyggelse af fald (fx teknologier til at reducere fald under forflytninger)
  • Skadesminimering ved fald (afbøde virkning af fald)
  • Opsporing af fald
  • Vidensudvikling af faldproblematikker

Vi afgrænser os fra nødkald, men er ellers åbne for løsninger til ovenstående.

Interesserede virksomheder inviteres til at kontakte os, senest d. 31. marts 2022 for yderligere oplysninger om processen

Primær kontakt:

Ann Rasmussen, Chefkonsulent i Afdeling for Velfærdsinnovation, Københavns Kommune. Ann er Indgang for virksomheder med nye løsninger til sundheds- og ældreområdet, og kan kontaktes på mail: TL5U@kk.dk eller mobil: 2138 8599

Branchekontakt:

Anders Lyck Fogh-Schultz, Chefkonsulent, Velfærdsteknologi, Innovation & Startups i Danish.Care – Branchen for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi og netværksleder i CareNet. Anders kan kontaktes på mail: alfs@danish.care eller mobil: +45 2299 3244

Efter en indledende screening i Afdeling for Velfærdsinnovation, vil et antal virksomheder blive udvalgt til at præsentere deres løsninger for Københavns Kommune i april 2022.

Her får hver virksomhed mulighed for en kort præsentation af deres løsning med efterfølgende dialog og Q&A.

Derefter vil et udvalg af disse teknologier bliver afprøvet på vores enheder med henblik på eventuelt senere indkøb af markedsmodne løsninger.

Deltagerne i afprøvningen får således adgang til viden om behovet for faldløsninger til ældre i landets største sundhedsforvaltning og mulighed for at inspirere og give input til fremtidige projekter og rammer for et eventuelt samarbejde fremover.

Der bliver evt. en invitation igen til efteråret.

Potentialevurdering

Løsninger til at forhindre og forebygge fald blandt ældre

En hverdag som ældre borger i Københavns Kommune

Vi retter vores øjne mod den ældre svækkede borger i København. Fælles er at borgeren enten er faldet for nyligt, er disponeret for fald, eller frygter at falde.

Især borgere, der tidligere er faldet, har svækkede muskler, eller er adfærdsmæssigt forstyrret, oplever disse udfordringer. Der er dog ca. 400 forskellige årsager til at borgere falder. Man taler om:

  • Iboende risikofaktorer, som er knyttet til individet. Fx nedsat syn, muskelstyrke og balance, øget reaktionstid, kognitive problematikker samt en række kroniske sygdomme.
  • Ydre risikofaktorer. Fx. brug af psykofarmaka, sovemedicin eller antiarytmika, brug af mere end fire forskellige lægemidler samtidigt, samt dårligt fodtøj
  • Miljømæssige risikofaktorer som er knyttet til omgivelserne. Fx ujævne gangarealer, dårlig belysning eller mangel på sikkerhedsforanstaltninger.

En gennemgang af utilsigtede hændelser i Københavns Kommune viste, at der sker mange fald blandt borgerne, når de skal ind og ud af sengen, skal fra siddende til stående ved stol, kørestol og toilet eller hvis de skrider på glat underlag.

Potentialer

Hver tredje ældre over 65 år og hver anden ældre over 80 år falder én gang om året.

På landsplan koster fald ca. 2 mia. kroner årligt, heraf ca. 800 mio. kr. i kommunerne. 1.350 ældre over 65 år dør årligt i Danmark på grund af følger efter fald.

45.000 ældre over 65 år kommer årligt på skadestuen på grund af fald og 13.000 ældre over 65 år indlægges årligt efter et fald. 1% af alle fald medfører hoftebrud.

I Københavns Kommune er der over en halvårlig periode registreret 7.126 fald blandt 2.668 borgere i hjemmeplejen, på plejehjem, på rehabilitering og akutpladser i København.

Af dem er 63 % kvinder og 68 % bor alene. 10 % af de borgerne har inden for det sidste år faldet mere en 6 gange. 39% har faldet mellem 2 og 5 gange og de resterende 1 gang.

Ønsker  

Københavns Kommunen har et ønske om at reducere antallet af fald, som fører til skader eller utilsigtede følgevirkninger.

Vi forestiller os eksempelvis løsninger, der kan minimere fald via:

  • At holde sig i gang: Fx nye måder at styrke, bevægelighed, balance samt reaktionstiden. De nye løsninger kan eksempelvis sættes i spil i forbindelse med kommunes indsats omkring genoptræning / rehabilitering / forebyggelse. Kommunen benytter allerede forskellige teknologiske træningssystemer og løsninger.
  • Indretning af hjemmet: Fx nye ideer og løsninger til hvordan borges hjem indrettes på en måde, hvor chancen for fald minimeres. Her kan der fx. være tale om optimering af belysning, møbler, eller løse gulvtæpper eller andet der knytter sig til hjemmets indretning. Der kan være tale om både løsninger, som kan visiteres og som kan købes af borgerne selv (præsenteres i vores læringslejlighed og hjælpemiddelsudstilling)
  • De ”klassiske” hjælpemidler: Fx nytænkning af de klassiske hjælpemidler, som bevilliges med henblik på at minimere fald. Her er der bl.a. tale om stok, rollator, greb, toiletforhøjer med armlæn etc. På den ene side kan disse hjælpemidler minimere fald, omvendt vil hjælpemidlerne også kunne være årsagen til fald.

Vi søger desuden løsninger til udredning når faldet er sket. Det drejer sig eksempelvis om måling af vitale parameter og undersøgelser, fx pupilreaktion.

Vi afgrænser os fra nødkald, men er åbne for andre områder der kan være med til at sikre færre fald eller reducere skader ved fald.

Om Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning (SUF): Forvaltningen har ansvar for sundhedstilbud til alle københavnere og for ældre- og plejetilbud til borgere over 65 år. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har omkring 10.000 ansatte, og forvaltningen står for 10 procent af al ældrepleje i Danmark. Læs mere om Københavns Kommune på www.kk.dk

 

KK_fald_CN_DC.jpg
annoncebillede_Fremtidens Sundhedsvæsen.png

Danish.Care inviterer til fælles indsats for kvalitet i fremtidens social- og sundhedsvæsen

Danish.Care inviterer til fælles indsats for kvalitet i fremtidens social- og sundhedsvæsen, i en...

Læs mere
Health-rehab_nyhed2023_dato1 (1).jpg

Genbestilling af stand til Health & Rehab 2023

Det er med stor fornøjelse, at vi igen kan præsentere Skandinaviens førende fagmesse inden for...

Læs mere
AccessabilitiesExpo2022danish.care.jpg

Tag med på AccessAbilities Expo i Dubai

AccessAbilities Expo er det største event i Mellemøsten, Afrika og Sydasien dediceret til folk med...

Læs mere
Health-rehab2023_DK_dato.jpg

Nedtællingen er begyndt: Vi ses om 12 måneder til årets, nationale begivenhed i branchen!

Om præcis 1 år er vi atter samlet på Health & Rehab til tre inspirationsrige dage med fokus på...

Læs mere
VT22-grafik til Danish.Care (600x400).jpg

Konference: Velfærdsteknologi anno 2022 - Bliv udstiller!

Danish.Care sætter igen i år velfærdsteknologi og hjælpemidler på dagsordenen med den nationale...

Læs mere
Specialeplan til nyhedsbrev.png

Politik: Ny specialeplan skal øge kvaliteten på handicapområdet

Torsdag den 19. marts præsenterede regeringen sin nye specialeplan, som skal sikre borgere med...

Læs mere
Digitaliseringsstrategi til nyhedsbrev stort.png

Politik: Ny digitaliseringsstrategi - regeringen satser på velfærdsteknologi for at sikre fremtidens velfærd

Den 5. maj lancerede regeringen en ny digitaliseringsstrategi, der skal være retningsgivende for...

Læs mere
Altenpflege 2022.jpg

Denmark back in Germany!

I dagene 26.-28. april stod Danish.Care i spidsen, for det første store eksportfremstød til...

Læs mere
Rehacare-nyhed.jpg

Har du interesse i salg af hjælpemidler og velfærdsteknologi i Tyskland og globalt?

Så kan du være med, når Danish.Care arrangerer en dansk fællesstand på RehaCare i Düsseldorf den...

Læs mere
Medica---nyhed.jpg

Se morgendagens medicinske teknologi i dag! Bliv en del af det medicinske teknologisamfund og deltag på MEDICA 2022

Tag med på MEDICA i Düsseldorf den 14.-17. november 2022 på Pavilion of Denmark sammen med DI,...

Læs mere
Collage_Branchedag_2022_nyhedsbrev.png

Dialog og debat om branchens rammevilkår med erhvervsministeren, KL, CO-PI og Corydon

Danish.Cares årlige Branchedag løb af stablen den 7. april. Dagen var præget af rigtig god stemning...

Læs mere
Christian_til_nyhed_hjemmeside.jpg (1)

Danish.Care har fået ny bestyrelsesformand

Christian Gammelgaard Olesen fra Wolturnus er ny formand for brancheforeningen. Yderligere har...

Læs mere

Danish.Care

Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Forskerparken 10 E23
5230 Odense M

CVR: 2869 3222
_________________
Tlf. 3254 2425
E-mail: info@danish.care

Find vej

Tilmeld nyhedsbrev

Danish.Care Nyt udkommer ca. 2 gange om måneden. Nyhedsbrevet er kun for medlemmer af Danish.Care. Ønsker du at modtage nyhedsbrevet send en
E-mail 
til: mpl@danish.care

up.arrow-red