Image6@2x

Åbent brev til politikere:  Tillid og smidighed bør erstatte bureaukrati på hjælpemiddelområdet

Danish.Care, Dansk Handicap Forbund og Ergoterapeutforeningen har sendt et åbent brev til 12 ordførere i Folketinget, på tværs af partierne, der dækker social-, sundheds-, handicap- og ældreområdet. Brevet indeholder fire konkrete forslag til forbedringer på hjælpemiddelområdet - bl.a. ift. at erstatte unødvendigt bureaukrati med mere fleksibilitet i tildelingen af hjælpemidler. Henvendelsen aktualiseres af, at der i den seneste tid er kommet flere sager frem, hvor borgere er kommet i klemme ml. kommuner og regioner ift. bevilling af hjælpemidler eller behandlingsredskaber. 

Under en paneldebat på Health & Rehab, Nordeuropas største messe for hjælpemidler og velfærdsteknologi, blev der identificeret fire løsningsforslag til at mindske bureaukrati og øge viden inden for hjælpemiddelområdet. Dette skete i samarbejde mellem Danish.Care, Dansk Handicap Forbund, Ergoterapeutforeningen og deltagende borgere og sundhedsprofessionelle. 

Ny afgørelse fra Ankestyrelsen sætter folk i klemme 
Henvendelsen aktualiseres af, at en række borgere, der bruger kompressionsstrømper pga. f.eks. ødemlidelser, er faldet imellem to stole – regionerne og kommunernes – pga. en ny afgørelse fra Ankestyrelsen. Det fremgår bl.a. af en artikelserie i Politiken, som har været bragt henover sommeren. (Se nærmere på den her: ”Pludselig får Signe Damgaard afslag på sine særlige støttestrømper”, 2. juli 2023).

Principmeddelelsen fra Ankestyrelsen har på det seneste fået kommuner til at genfortolke lovgivningen og ændre praksis, så borgere får afvist deres ansøgninger med henvisning til, at det er behandlingsredskaber som lægen/regionen skal bevillige. Men det er der i dag ikke et system til at håndtere. For den enkelte borger kan det betyde en sygemelding, behandlingskrævende bensår og potentielle følgesygdomme, samt øget behov for hjemmehjælp. For samfundet kan det give ekstra økonomiske omkostninger i forbindelse med øget brug af sundhedsvæsenet og mindre arbejdsdygtighed.  

Hovedbudskabet i det åbne brev er at opfordre til smidigere sagsbehandling og tydeligere ansvarsfordeling mellem kommuner og regioner. Målet er at optimere processen for tildeling af hjælpemidler og give fagfolk og borgere mere selvbestemmelse. 

De tre organisationer har fire forslag til ændringer på hjælpemiddelområdet: 

  1. Erstatning af Afgrænsningscirkulæret med moderne regler for at undgå krydspres mellem kommuner og regioner.
  2. Fjernelse af opdelingen mellem permanent og midlertidigt behov for at lette sagsbehandlingen og undgå forsinkelser.
  3. Afskaffelse af forskellen mellem hjælpemidler og forbrugsgoder for at reducere unødig sagsbehandlingstid.
  4. Forenklet tildeling og genbevilling af hjælpemidler gennem seriebevillinger, ligesom med receptpligtig medicin.

Brevet understreger vigtigheden af at optimere ressourceanvendelsen og forbedre systemet for dem, der har brug for hjælpemidler. Danish.Cares direktør, Morten Rasmussen, håber, at brevet vil inspirere til positive forandringer ift. at styrke borgernes selvbestemmelse og livskvalitet.  

De tre foreninger ser frem til politikernes respons. 

Læs brevet og de fire forslag her 

Kompressionsstrømper.jpg
Debat DHF, ETF og DC.png

Debat: tillid og smidighed kan erstatte bureaukrati på hjælpemiddelområdet

Danish.care, Dansk Handicap Forbund og Ergoterapeutforeningen har sammen fire konkrete forslag til...

Læs mere
Unavngivet (600 × 338px).png

Velfærdsteknologi spiller en afgørende rolle i Robusthedskommissionens udspil for fremtidens sundhedsvæsen

Robusthedskommissionens udspil sætter retningen for fremtidens sundhedsvæsen med øget brug af...

Læs mere
VT2023 web.png

Det fulde program for Velfærdsteknologi anno 2023 er offentliggjort

Konferencen Velfærdsteknologi anno 2023 nærmer sig og den 10. oktober går det løs i Odense Congress...

Læs mere
UK_DC_PRE_ENTRY.jpg

Gratis workshop om forretningsmuligheder for hjælpemidler og velfærdsteknologi i UK

Danish.Care er medarrangør på en workshop d. 21. september 2023 i København om eksportmuligheder i...

Læs mere
Anders.jpg

Skalering og internationalisering af velfærdsteknologi hænger uløseligt sammen, hvis vi skal løfte indsatsen

Debat: Chefkonsulent i Danish.Care Anders Lyck Fogh-Schultz sætter fokus på sammenhængen mellem...

Læs mere
hospital (600 × 338px).png

En avanceret teknologisk løsning til optimering af sundhedsovervågning

WARD Clinical Support System appen er designet til effektivt at hjælpe sygeplejersker og læger med...

Læs mere
keynote layout 2 DC.png

Har Norge knækket implementeringskoden?

I de senere år har Norge markeret sig som en pioner inden for velfærdsteknologi og digital...

Læs mere
VT2023 web.png

Bliv udstiller på Velfærdsteknologi anno 2023 - 10. oktober i Odense Congress Center

Danish.Care sætter igen velfærdsteknologi og hjælpemidler på dagsordenen med den nationale...

Læs mere

Danish.Care

Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Forskerparken 10 E23
5230 Odense M

CVR: 2869 3222
_________________
Tlf. +45 3254 2425
E-mail: info@danish.care

Find vej

Tilmeld nyhedsbrev

Medlem af Danish.Care
Ikke medlem af Danish.Care*

*Afkrydsning af et af disse felter er nødvendig