Image6@2x

Den årlige survey er ude: Sådan går det med velfærdsteknologi i kommunerne

Den årlige survey om velfærdsteknologi i de danske kommuner er netop offentliggjort. Det er en omfattende undersøgelse af, hvordan danske kommuner bruger og oplever velfærdsteknologi. Undersøgelsen bygger på svar fra 82 ud af landets 98 kommuner og resultaterne giver et interessant indblik i de udfordringer og muligheder kommunerne, og hermed også vores samfund, står overfor relateret til velfærdsteknologi. Surveyen er udarbejdet i samarbejde mellem Danish.Care, CareNet og Teknologisk Institut.

Implementering i praksis: Den oftest nævnte barriere
En af de mest bemærkelsesværdige fund fra undersøgelsen er, at over halvdelen af de adspurgte kommuner (55,6%) mener, at den største udfordring ved velfærdsteknologi er implementeringen i praksis. Dette resultat gentager tendensen fra de foregående år, hvor implementering også var den største hurdle (53,5% i 2021 og 46,9% i 2022).

Økonomi vokser som barriere
En afgørende forandring ses i forhold til økonomi. I år er 53,1% af kommunerne enige om, at økonomi udgør en betydelig barriere, hvilket markerer en markant stigning fra tidligere år, hvor denne lå på omkring 37%. Denne tendens indikerer, at det er vigtigt at have fokus på kommunernes økonomiske rammer når velfærden skal løftes.

Personalemangel - en udbredt udfordring
Når det kommer til rekruttering af personale inden for omsorgsfagene, som for eksempel sosu-assistenter, er det tydeligt, at kommunerne står over for alvorlige udfordringer. Hele 91,5% af de adspurgte kommuner angiver, at de i høj grad eller i nogen grad oplever rekrutteringsproblemer inden for omsorgsfagene. Selvom der er et beskedent fald på 6% i forhold til året før, er det stadig en påtrængende udfordring. Undersøgelsen tegner et klart billede af, at kommunerne fortsat kæmper med at tiltrække kvalificeret personale, selvom situationen er blevet en smule bedre sammenlignet med tidligere år. Dette underbygger behovet for innovative løsninger, hvor velfærdsteknologi kan spille en afgørende rolle i at supplere og kompensere for den manglende arbejdskraft i sektoren.

Andre betydningsfulde barrierer
Udover økonomi, implementering og personalemangel påpeger kommunerne også, at de har udfordringer i forhold til accept af teknologien blandt medarbejderne (33,3%) samt manglende ledelsesfokus (32,1%). Disse resultater indikerer, at der er behov for en mere nuanceret tilgang til økonomiske aspekter og en stærkere fokus på at skabe accept og engagement i forhold til velfærdsteknologi blandt medarbejdere og ledere.

Læs hele undersøgelsen her

 

 

Af Ditte Rønne Thygesen, drt@danish.care

survey (1).png
Velfærdsteknologidage2024_600x338px.jpg

Kom til Velfærdsteknologidage 2024

Danish.Care inviterer til Velfærdsteknologidage 2024 i samarbejde med Videnscenter for...

Læs mere
Folkemødedebat 2024_Grafik.png

Folkemødet: Mød Danish.Care og branchen for hjælpemidler her

Om en måned er der igen Folkemøde i Allinge på Bornholm og vi inviterer til Life Science bar og...

Læs mere
Design uden navn (11).jpg

Forebyggelsesalliancen sender 10 forpligtende målsætninger til regeringen

Danish.Care er medlem af Forebyggelsesalliancen, og vi har den 27. maj 2024 sendt 10 forpligtende...

Læs mere
Fotocredit Morten MuntheSafecall.png

Nye regler for magtanvendelse kan spænde ben for branchens virksomheder

Folketingets partier forhandler i disse uger om en ny lovgivning (L188) om bl.a. magtanvendelse og...

Læs mere
OT Show 2024_web (1).jpg

Tag med Danish.Care til The OT Show 2024 i Birmingham i november: Se pris og setup her

Til The OT Show i november 2024 planlægger Danish.Care en fællesstand med eget konferencespor og...

Læs mere
Nybestyrelse2024.jpg

To nye bestyrelsesmedlemmer i Danish.Care og genvalg af brancheforeningens formandskab

På Danish.Cares ordinære generalforsamling den 30. april 2024 fik vi valgt to nye medlemmer til...

Læs mere

Danish.Care

Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Forskerparken 10 E23
5230 Odense M

CVR: 2869 3222
_________________
Tlf. +45 3254 2425
E-mail: info@danish.care

Find vej

Tilmeld nyhedsbrev

Medlem af Danish.Care
Ikke medlem af Danish.Care*

*Afkrydsning af et af disse felter er nødvendig