Image6@2x

En avanceret teknologisk løsning til optimering af sundhedsovervågning

Af Amalie Josefine Kramer

I denne artikel dykker vi ned i en ny, banebrydende løsning: WARD Clinical Support System. Appen er designet til effektivt at hjælpe sygeplejersker og læger med at opretholde nøjagtig patientovervågning, hvilket giver dem muligheden for at reagere i rette tid og forhindre uventede og kritiske patientkomplikationer.

WARD Clinical Support System: Teknologi til bedre overblik og patientpleje

”Vores sundhedsvæsen går en tid i møde med flere ældre, som har behov for behandling, både på hospitalet og i hjemmet, og der er færre, som vælger at uddanne sig i det sundhedsfaglige felt. Det betyder færre sundhedsfaglige til at varetage en større behandlingsopgave i hele vores sundhedsvæsen.” Siger klinisk assistent fra Ward 24/7, Pernille Nygaard Wigell, til Danish.Care.

Hver tredje patient oplever uventede og kritiske komplikationer under deres hospitalsindlæggelse. Dette problem kan tilskrives flere faktorer, herunder tidsmangel for sygeplejersker, lav bemanding og begrænset overvågningstid. En potentiel løsning på dette udfordrende problem er appen WARD Clinical Support System (WARD-CSS), udviklet af Ward 24/7. WARD-CSS kan skabe et omfattende overblik over patienternes tilstand og identificerer de mest trængende tilfælde. Formålet med denne teknologi er at forbedre patientplejen på hospitaler ved at kombinere lægeekspertise og sygeplejefærdigheder med avancerede algoritmer og kunstig intelligens. Målet er at udvikle et præcist beslutningsstøtteværktøj, der hjælper sundhedsprofessionelle med at levere den bedst mulige pleje til deres patienter

”WARD 24/7 vil give sundhedspersonalet redskabet, som kan redde liv og spare tid. Vi går en tid i møde med færre sygeplejersker/sundhedsfaglige og flere, som har behov for sundhedsydelser, enten på hospitalet eller i hjemmet. Sundhedspersonalet har brug for redskaber som WARD-CSS til at håndtere de udfordringer, der er i sundhedsvæsenet i dag og i fremtiden.” Fortsætter Pernille Nygaard Wigell.

Brug af algoritme til forudsigelse af patientkomplikationer
WARD-CSS er en avanceret teknologisk løsning, der anvender en algoritme til at overvåge og forudsige komplikationer hos patienter. Teknologien tilbyder den samme datamængde som læger og sygeplejersker normalt får på intensivafdelinger, hvilket gør det muligt at monitorere patienter på almindelige hospitalsafdelinger. Denne teknologi er en uvurderlig hjælp for sygeplejersker og læger, da den assisterer dem med at træffe de rette beslutninger på det rette tidspunkt og hjælper dem med at skabe det nødvendige overblik.

”WARD-CSS overvåger patienters vitalværdier kontinuerligt og alarmerer sundhedspersonale, når det er nødvendigt - og kun når det er nødvendigt. På den måde kan ressourcer frigøres til andre behandlingsopgaver, og patientrelaterede komplikationer nedbringes.” Informerer Pernille Nygaard Wigell om.

For både patienter og sygeplejersker bidrager WARD-CSS en følelse af tryghed. Algoritmen giver sygeplejersken besked, når patientens tilstand begynder at forværres, hvilket muliggør tættere overvågning, selv på lang afstand. Desuden rangeres patientkomplikationerne automatisk, så de mest kritiske prioriteres først. Dette bidrager til at mindske risikoen for kritiske komplikationer efter behandling og øger chancerne for at få patienterne sikkert hjem.

WARD-CSS kan bidrage med:

  • Forbedret patientpleje: WARD-CSS muliggør mere præcis og personlig patientpleje, hvilket kan reducere kliniske komplikationer og dermed forbedre patientresultaterne og øge patienttilfredsheden.
  • Reduceret arbejdsbyrde: Automatisering af visse aspekter af beslutningstagning og overvågning kan reducere den administrative byrde for sundhedspersonale og give dem mere tid til direkte patientpleje.
  • Effektiv ressourceudnyttelse: WARD-CSS hjælper med at prioritere patienter og ressourcer, hvilket forhindrer spild af tid, ressourcer samt hospitalsomkostninger optimerer sundhedspleje.

Vil du vide mere om Ward og andre teknologier der kan forbedre sundhedsvæsenet?
Hvis du vil høre nærmere om WARD-CSS, Ward 24/7 og andre nye teknologier til sundhedsvæsenet, så deltag på konferencen Velfærdsteknologi anno 2023.

Læs mere og se det endelige program for Velfærdsteknologi anno 2023 her

hospital (600 × 338px).png
ministerbesøg Rødovre (1).png

Erhvervsminister og ældreminister oplever velfærdsteknologi i brug på plejehjem

Mandag morgen besøgte Danish.Care sammen med ældreminister Mette Kierkgaard og erhvervsminister...

Læs mere
Branchedag om eksport 2024 (600 x 338 px).jpg

Branchedag om eksport af hjælpemidler og velfærdsteknologi

I samarbejde med The Trade Council inviterer Danish.Care til fælles Branchedag om eksport af...

Læs mere
Design uden navn (7).png

Danske ældre er positivt stemt overfor velfærdsteknologi

Over en tredjedel af ældrerådene i danske kommuner er positivt stemt over for en øget implementering...

Læs mere
vvt.png

Erhvervs- og ældreministre: Velfærdsteknologi kan revolutionere ældreplejen

Der er et stort potentiale i velfærdsteknologi. Det betonede erhvervsminister Morten Bødskov og...

Læs mere
Innovation.png

Health & Care Tech Innovation Day – Integrering af inklusion i produktdesign

Hvordan kan man som virksomhed optimere sit produktdesign for at skabe ikke blot en bæredygtig, men...

Læs mere
DEA og DC.jpg

Danish.Care og Danish Export Association indgår strategisk samarbejde for at styrke dansk eksport

Med et fælles mål om at styrke eksporten inden for hjælpemidler, sundheds- og velfærdsteknologi, har...

Læs mere
survey (1).png

Den årlige survey er ude: Sådan går det med velfærdsteknologi i kommunerne

Den årlige survey om velfærdsteknologi i de danske kommuner er netop offentliggjort. Det er en...

Læs mere

Danish.Care

Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Forskerparken 10 E23
5230 Odense M

CVR: 2869 3222
_________________
Tlf. +45 3254 2425
E-mail: info@danish.care

Find vej

Tilmeld nyhedsbrev

Medlem af Danish.Care
Ikke medlem af Danish.Care*

*Afkrydsning af et af disse felter er nødvendig