Image6@2x

Ældrereform tegner lovende fremtid med frisættelse og sammenhæng, men afsætter mindre beløb end forventet til velfærdsteknologi

Den 18. april landede regeringen en bred aftale om en ældrereform, der skal styrke ældreplejen i Danmark. Det skal den gøre ved kvalitetsløft, mere selvbestemmelse, tillid, frit valg og midler til en strategi for udbredelse af velfærdsteknologi i ældreplejen. Den endelige aftale afsætter dog et noget mindre beløb til velfærdsteknologi end regeringens eget forslag til ældrereformen i januar lagde op til.

National strategi for udbredelse af velfærdsteknologi
Aftalepartierne bag den længe ventede ældrereform er enige om, at der skal udarbejdes en national strategi for udbredelse af velfærdsteknologi i ældreplejen. Aftalen inkluderer, at velfærdsteknologi skal udbredes som et afgørende element i at sikre fremtidens ældrepleje:

”Velfærdsteknologi er et afgørende element i at sikre fremtidens ældrepleje. Det kan give den ældre nye muligheder for at bestemme over eget liv og blive mere selvhjulpen i hverdagen. Samtidig kan velfærdsteknologi bidrage til at skabe bedre arbejdsmiljø og frigive medarbejderes tid til borgernære opgaver” fremgår det af aftaleteksten for ældrereformen.

Der afsættes 39 mio. kr. i 2024 - 2027 til strategi for udbredelse af velfærdsteknologi i ældreplejen. I sit ældreudspil i efteråret lagde regeringen ellers op til at afsætte hele 150 mio. kr., men aftalen er landet på et noget lavere beløb.

Nænsom implementering
Velfærdsteknologi skal introduceres til ældre borgere på en tryg og værdig vis, som tager højde for deres individuelle behov. Af ældrereformen fremgår det også, at der skal etableres et korps af frivillige, der skal hjælpe og understøtte ældre borgere i at anvende velfærdsteknologi. Det skal foregå i det omfang de ønsker det og Ældre Sagen skal stå for initiativet.

Nationalt partnerskab skal kvalificere strategiens initiativer
Til at kvalificere initiativerne i strategien etableres et partnerskab bestående af relevante aktører på området. Partnerskabet skal komme med konkrete anbefalinger til, hvordan velfærdsteknologi kan udbredes og skaleres i ældreplejen, og partnerskabet skal have en løbende opmærksomhed på strategiske tilgange til teknologi på andre områder, f.eks. på sundhedsområdet.

Udvidelse af det frie valg
Reformen har især fokus på frisættelse af ældreområdet og det indebærer en grundlæggende omstilling af den måde ældreplejen fungerer på i dag. Aftalen inkluderer herunder bl.a., at det frie valg udvides, så det også omfatter rehabilitering og genoptræning efter den nuværende lov om social service.

Implementeringen af ældreomsorgsreformen kræver en målrettet tilpasning af vores samfund. Derfor er der afsat 145 mio. kr. i perioden 2024 - 2027 til at få reformen gennemført.

Læs aftaleteksten for ældrereformen her

aeldrepleje.png
Design uden navn (11).jpg

Forebyggelsesalliancen sender 10 forpligtende målsætninger til regeringen

Danish.Care er medlem af Forebyggelsesalliancen, og vi har den 27. maj 2024 sendt 10 forpligtende...

Læs mere
Folkemødedebat 2024_Grafik.png

Folkemødet: Mød Danish.Care og branchen for hjælpemidler her

Om en måned er der igen Folkemøde i Allinge på Bornholm og vi inviterer til Life Science bar og...

Læs mere
Fotocredit Morten MuntheSafecall.png

Nye regler for magtanvendelse kan spænde ben for branchens virksomheder

Folketingets partier forhandler i disse uger om en ny lovgivning (L188) om bl.a. magtanvendelse og...

Læs mere
Velfærdsteknologidage2024_600x338px.jpg

Kom til Velfærdsteknologidage 2024

Danish.Care inviterer til Velfærdsteknologidage 2024 i samarbejde med Videnscenter for...

Læs mere
OT Show 2024_web (1).jpg

Tag med Danish.Care til The OT Show 2024 i Birmingham i november: Se pris og setup her

Til The OT Show i november 2024 planlægger Danish.Care en fællesstand med eget konferencespor og...

Læs mere
Nybestyrelse2024.jpg

To nye bestyrelsesmedlemmer i Danish.Care og genvalg af brancheforeningens formandskab

På Danish.Cares ordinære generalforsamling den 30. april 2024 fik vi valgt to nye medlemmer til...

Læs mere

Danish.Care

Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Forskerparken 10 E23
5230 Odense M

CVR: 2869 3222
_________________
Tlf. +45 3254 2425
E-mail: info@danish.care

Find vej

Tilmeld nyhedsbrev

Medlem af Danish.Care
Ikke medlem af Danish.Care*

*Afkrydsning af et af disse felter er nødvendig