Image6@2x

Danske ældre er positivt stemt overfor velfærdsteknologi

Danske Ældreråd har undersøgt ældres holdninger til velfærdsteknologi, og resultaterne afslører, at en tredjedel af ældrerådene i danske kommuner er positivt stemt over for en øget implementering af teknologiske løsninger.

38% af de adspurgte ældreråd udtrykker ønske om øget implementering af velfærdsteknologi i ældreplejen. Denne erkendelse fremgår af en ny undersøgelse, hvor især teknologier som skærmbesøg, genoptræning via skærm, dosisdispenseret medicin og døgnrytmelys har vakt entusiasme blandt de ældre. Dog er der én teknologisk hjælp, der møder modstand, nemlig robotstøvsugeren, som betragtes som en del af et spareræson, der forringer service og den oplevelse, ældre har af et rent hjem.

Teknologien skal bruges for at forbedre livskvalitet - ikke kun for at spare penge
De ældre er altså i høj grad positive omkring velfærdsteknologi. Men Danske Ældreråd påpeger også at økonomiske gevinster nemt kan blive fokuspunktet, på bekostning af fokusset på borgerens velfærd. Økonomiske gevinster og øget velfærd kan gå hånd i hånd, men borgeren bør være udgangspunktet for brugen af velfærdsteknologi og det oplever man f.eks ikke i forbindelse med brugen af robotstøvsugere, som gør dårligere rent og bliver et besværligt element for de ældre.

Læs mere hos Danske Ældreråd: Velfærdsteknologi skal forbedre livskvaliteten for den enkelte understreger ældreråd i ny undersøgelse

Kommunesurvey viser også teknologiparathed hos borgerne
Resultaterne af Danske Ældreråds undersøgelse peger i samme retning som den survey om velfærdsteknologi i kommunerne, som vi i Danish.Care foretager årligt sammen med CareNet og Teknologisk Institut og senest offentliggjorde i oktober 2023.

Undersøgelsen, der bygger på kommunernes perspektiver, afslørede, at det i meget lille grad er borgerne selv, der udgør en hindring for øget implementering af velfærdsteknologi. Kun 6,2% af svarene indikerede, at borgeres skepsis udgjorde en betydelig barriere.

Økonomi og implementering er de store barrierer
Det er i langt højere grad økonomi og implementeringsudfordringer, der står i vejen for en øget brug af velfærdsteknologi.

Læs mere om dette i artiklen Den årlige survey er ude: Sådan går det med velfærdsteknologi i de danske kommuner.

 

Af Ditte Rønne Thygesen, drt@danish.care

Design uden navn (7).png
ministerbesøg Rødovre (1).png

Erhvervsminister og ældreminister oplever velfærdsteknologi i brug på plejehjem

Mandag morgen besøgte Danish.Care sammen med ældreminister Mette Kierkgaard og erhvervsminister...

Læs mere
Design uden navn (7).png

Danske ældre er positivt stemt overfor velfærdsteknologi

Over en tredjedel af ældrerådene i danske kommuner er positivt stemt over for en øget implementering...

Læs mere
vvt.png

Erhvervs- og ældreministre: Velfærdsteknologi kan revolutionere ældreplejen

Der er et stort potentiale i velfærdsteknologi. Det betonede erhvervsminister Morten Bødskov og...

Læs mere
Innovation.png

Health & Care Tech Innovation Day – Integrering af inklusion i produktdesign

Hvordan kan man som virksomhed optimere sit produktdesign for at skabe ikke blot en bæredygtig, men...

Læs mere
DEA og DC.jpg

Danish.Care og Danish Export Association indgår strategisk samarbejde for at styrke dansk eksport

Med et fælles mål om at styrke eksporten inden for hjælpemidler, sundheds- og velfærdsteknologi, har...

Læs mere
survey (1).png

Den årlige survey er ude: Sådan går det med velfærdsteknologi i kommunerne

Den årlige survey om velfærdsteknologi i de danske kommuner er netop offentliggjort. Det er en...

Læs mere
OT SHOW.png

Kom med til The Occupational Therapy Show - det førende handelsevent i Storbritannien for ergoterapeuter

Tag med The Trade Council og Danish.Care til OTS i Storbritannien og afsøg dine muligheder.

Læs mere

Danish.Care

Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Forskerparken 10 E23
5230 Odense M

CVR: 2869 3222
_________________
Tlf. +45 3254 2425
E-mail: info@danish.care

Find vej

Tilmeld nyhedsbrev

Medlem af Danish.Care
Ikke medlem af Danish.Care*

*Afkrydsning af et af disse felter er nødvendig